Understøttende undervisning

Vil du udvikle dine personlige og faglige kompetencer til at rammesætte og kvalificere forløb og aktiviteter, der understøtter elevers trivsel og læring i skolen?

Ønsker du at gå forrest i at udvikle, afprøve og kvalificere tværprofessionelle strategier for det understøttende arbejde? Så vil dette modul være noget for dig.

Hvad får du ud af modulet?

Læringsmålene for dig som studerende på dette modul er, at du:

 • Kan anvende viden til at beskrive, analysere, udvikle og implementere understøttende undervisning og begrundede, læringsunderstøttende tiltag i skolen
 • Kan anvende viden om kreativitet, entrepreneurship og innovation, som grundlag for varieret undervisning og læring i tværprofessionelle samspil
 • Har viden om inklusion, trivsel og motivationsfremmede processer, der understøtter elevers faglige læring
 • Mestrer udvikling og ledelse af fleksible og understøttende læringsmiljøer
 • Kan analysere, udvikle, beskrive og implementere læringsunderstøttende didaktik
 • Kan anvende tværprofessionelle samarbejdsmodeller
 • Kan implementere metoder og egne undervisningserfaringer, der understøtter børn og unges læring, motivation og sociale kompetencer på innovative måder
 • Kan udvikle, lede og vurdere innovative, læringsunderstøttende processer, som styrker elevers læring og alsidige udvikling
 • Kan udvikle og planlægge understøttende undervisningsforløb, hvor elevernes trivsel, sociale kompetencer og læringsstrategier styrkes
 • Kan initiere, tilrettelægge, styre og evaluere varierende og eksperimenterende læringsformer og forandringsprocesser, der understøtter elevernes kreativitet, opfindsomhed og lyst til læring

Hvad arbejder vi med på modulet?

På modulet arbejder vi med disse indholdsområder:

 • Perspektiver og dilemmaer i understøttende undervisning
 • Præsentation af og analytisk arbejde med læringsteori og processer i relation til innovativ understøttende undervisning, herunder varierende og eksperimenterende læringsformer
 • Tværprofessionelt og tværfagligt samarbejde og vidensdeling i relation til den understøttende undervisning
 • Teori og metoder, der belyser, analyserer og inspirerer understøttende faktorer i forhold til motivation, inklusionsstrategier og trivsel i et praksisrettet perspektiv
 • Arbejde med egne og elevers varierede læringsprocesser til understøttelse af alsidig udvikling

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
23.08.2018

Slut
10.01.2019

Tilmeldingsfrist
01.05.2018

Tidspunkt
Torsdage i uge 34-2, kl. 08.30-14.30.

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING