Vurdering og feedback med data - systematisk blik på elevens læring

Læringsmål

Den studerende

  • kan vurdere og omsætte data til feedback og facilitering af læreprocesser
  • kan identificere potentielle handlinger på baggrund af systematisk vurdering og feedback i undervisningssammenhænge
  • kan mestre at indgå i didaktiske samtaler og være medskabere af en refleksiv læringskultur
  • har viden om og forståelse for et mangfoldigt databegreb i pædagogisk praksis
  • har viden om evalueringsteorier og -metoder i et lærings- og progressionsperspektiv
  • har viden om indsamling, analyse, vurdering og brug af data i egen undervisningspraksis
  • kan vurdere relevans og anvendelighed af forskellige dataindsamlingsmetoder og evalueringsdesign
  • kan indgå i kollegialt samarbejde om udvikling af didaktisk design med afsæt i data

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
23.01.2020

Slut
14.05.2020

Tilmeldingsfrist
01.11.2019

Tidspunkt
Torsdage i uge 4-20

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring