Engelskvejleder

Denne diplomretning kvalificerer dig til at igangsætte og koordinere nye undervisningstiltag, udvikle og kvalificere faget og fungere som vejleder overfor kollegaer

For at blive engelskvejleder skal du have alle 3 pædagogiske diplommoduler fra denne uddannelsesretning:

 • Sprogtilegnelse og sprogundervisning
 • Engelsk som kulturteknik
 • Faglig vejledning i skolen

Hvad får du ud af uddannelsen?

 • ŸViden, færdigheder og kompetencer inden for undervisningsfaget engelsk, med henblik på at udvikle dine personlige evner til at reflektere over engelskdidaktiske udfordringer i praksis
 • ŸUdvikling af din personlige viden om samarbejds- og undervisningskompetencer

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

MODULER

Obligatoriske/Valgfrie

  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Tina Bülow Pedersen
  Studiesekretær
  UCN act2learn
  72 69 92 12
  tbp@ucnact2learn.dk

  PÆDAGOGIK OG LÆRING