Faglig vejledning i skolen

Dette modul henvender sig til dig som ønsker at varetage en funktion som ressourceperson, koordinator og faglig vejleder i skolen

Har du et ønske om at kvalificere din viden om vejledningsmetoder og -processer og om hvordan du som faglig vejleder kan medvirke til at udvikle en læringsorienteret kultur inden for dit fagområde, så er dette modul noget for dig.

Hvad får du ud af modulet?

På dette modul får du viden om praksislæringsteori, procesledelse, vejledningsteori og -metode samt forskellige evalueringsmetoder. Du opnår færdigheder i at begrunde, rammesætte, lede og evaluere kollegiale udviklingsprocesser og i at anvende forskellige vejledningsmetoder og procesværktøjer i praksis.

Efter endt modul vil du være kvalificeret til at kunne lede og facilitere samtaler og læreprocesser i forskellige kollegiale fora med henblik på udvikling af en læringsorienteret og refleksiv faglig kultur.

Vejlederfunktionen ses i denne sammenhæng som ledelse af samarbejdende og samskabende processer.

Hvad arbejder vi med på modulet?

På modulet arbejder vi med teoretisk og forskningsbaseret viden om praksislæring og institutionskultur. Vi sætter fokus på procesledelse ved bl.a. at beskæftige os med positioner, tilgange og design af processer, herunder teori og metode om kommunikative tilgange.

Du præsenteres i undervisningen for henholdsvis vejledningsteori og -metode samt evalueringsteori og -metode, så du bliver klædt på til at kunne indgå i en vejledende funktion overfor kolleger.

Hvordan arbejder vi på modulet?

På UCN act2learn vægtes det højt, at du får sat din egen praksis i spil og perspektiveret i forhold til teorierne. Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, aktiviteter hvor du som studerende mere aktivt skal indgå i dialog og/eller gruppearbejde og selvstændigt studiearbejde og refleksion.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
6-7 undervisningsgange typisk fra kl. 8.30-14.30 og i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag. Dertil er der egen studietid, gruppearbejde, afprøvning af teori og metode i praksis med mere samt vejledning og eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
25.08.2021

Slut
14.01.2022

Tilmeldingsfrist
01.06.2021

Tidspunkt
Onsdage kl. 8.30-14.30

Start
26.01.2022

Slut
18.05.2022

Tilmeldingsfrist
15.11.2021

Tidspunkt
Onsdage kl. 8.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring