Sprogtilegnelse og sprogundervisning

Vil du vide mere om sprogtilegnelse og de psykologiske og sociale faktorer, der påvirker fremmedsprogstilegnelsen?

Vil du udvikle dine kompetencer til at analysere og vurdere læseplaner, så du kan vejlede kolleger og ledelse om indhold, metoder og materialevalg i engelskundervisningen? Så se næremere på dette modul.

Hvad får du ud af modulet?

Læringsmålene for dig som studerende på dette modul er, at du:

 • har indsigt i teorier om og forskning i sprogtilegnelse
 • har viden om sammenhængen mellem generel videnskabsteori, sprogsyn, sproglæringssyn og skiftende sprogundervisningsparadigmer
 • kan analysere, begrunde og udvikle læringsbetingelser og læringssituationer i engelskundervisningen
 • kan anvende elementer fra den forskningsbaserede udvikling inden for fremmedsprogs-tilegnelsesteori til systematisk refleksion og dokumentation i arbejdet med elevcentreret målsætning og evaluering i en tidssvarende engelskundervisning
 • kan analysere og vurdere forskellige former for læremidler
 • kan analysere og vurdere læseplaner og uddannelsesplanlægning i et samfundsmæssigt perspektiv.

Hvad arbejder vi med på modulet?

På modulet arbejder vi med disse indholdsområder:

 • Sprogvidenskabelig, forskningsbaseret teori om sprogtilegnelse, sprog- og læringssyn samt fremmedsprogsdidaktiske metoder
 • Sprogvidenskabelig, forskningsbaseret teori om målfokuseret evaluering og evalueringsmetoder
 • Analyse, vurdering og udvikling af formidlingssituationer samt relevant teori om sprogtilegnelsesprocessen
 • Lærer- og elevroller i en tidssvarende engelskundervisning
 • Elevcentreret, differentieret tilrettelæggelse og evaluering af sproglæring
 • Vurdering af læremidler og metode i engelskundervisningen, herunder anvendelse af it og medier
 • Udviklingsarbejde og klasserumsforskning i relation til aspekter af folkeskolens engelskundervisning
 • Lærings- og kommunikationsstrategier i relation til centrale færdigheder og specifikt i relation til udvalgte formidlingsmæssige sider fx ordtilegnelsesstrategier, læsestrategier, lyttestrategier

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
22.01.2020

Slut
13.05.2020

Tilmeldingsfrist
01.11.2019

Tidspunkt
Onsdage

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring