Åben skole - Samarbejde på tværs

Formål

Formålet er, at den studerende udvikler kompetencer til at samarbejde med andre professioner, institutioner og organisationer i og uden for grundskolen til at gennemføre, planlægge og evaluere åben-skole-aktiviteter.

Hvad får du ud af modulet?

På dette modul får du viden om:

  • metoder til planlægning, gennemførelse og evaluering af åben-skole-aktiviteter, der bidrager til opfyldelse af folkeskolens formål og mål
  • den historiske og kulturelle udvikling og samfundsmæssige begrundelser for rammerne af åben skole
  • muligheder og udfordringer i tværprofessionelt samarbejde inden for såvel som uden for rammerne af grundskolen
  • æstetiske og praksisorienterede læreprocesser og om pædagogiske og didaktiske teoriers transfer mellem skolens, fritidsdelens og eksterne partneres forskellige læringsrum og didaktisk praksis

Du opnår færdigheder til at:

  • kunne planlægge, gennemføre og evaluere åben-skole-aktiviteter, der bidrager til opfyldelsen af folkeskolens fag og obligatoriske emner i samarbejde med brugere og eksterne samarbejdspartneres mål og interesser
  • kunne sætte eksempler på åben-skole-aktiviteter ind i en historisk og samfundsmæssig sammenhæng og reflektere over samme
  • kunne mestre åben-skole-aktiviteter i tværprofessionelt samarbejde mellem lærere, pædagoger og eksterne samarbejdspartnere.

Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at:

  • påtage sig ansvaret for at planlægge, gennemføre og evaluere åben-skole-projekter i et tværprofessionelt samarbejde mellem lærere, pædagoger og centrale aktører
  • udvikle åben-skole-aktiviteter, der rummer et samspil mellem æstetiske læreprocesser i skolen og hos den eksterne partner
  • reflektere over åben-skole-aktiviteter i et dannelsesperspektiv.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at omsætte teorien til din praksis og dine erfaringer. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner/øvelser og individuelle refleksioner.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
26.08.2020

Slut
13.01.2021

Tilmeldingsfrist
01.05.2020

Tidspunkt
Onsdage kl. 08.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring