Begynderdidaktik i engelsk, fransk og tysk

Såvel internationalt som nationalt lærer børn fremmedsprog i en stadig tidligere alder for at kunne begå sig i en globaliseret verden

Børns hverdag er i dag præget af individuelle og samfundsmæssige sprog- og kulturmøder, som skoler ifølge forskning ikke i tilstrækkelig grad tager højde for.

Modulets formål er at kvalificere den studerende til at kunne implementere forandringsprocesser med afsæt i egne praksiserfaringer og på basis af en forskningsbaseret viden om tidlig sprogstart i engelsk, fransk og tysk. Modulet integrerer flersprogethedsdidaktik, herunder dansk som andetsprog som dimension i fremmedsprogsundervisningen og henvender sig til lærere og pædagoger i skolen.

Mål for læringsudbytte

Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at

 • planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle en differentieret begynderundervisning i engelsk, fransk og tysk, der udvikler elevernes interkulturelle kommunikative kompetencer
 • planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle i fremmedsprogsundervisningen en flersprogethedsdidaktik, der tager højde for dansk som andetsprog som dimension i fremmedsprogsundervisningen og bygger på elevernes samlede sproglige og kulturelle ressourcer
 • kunne initiere forandringsprocesser samt forankre en begynderdidaktik med fokus på flersprogethed.

For at opnå disse kompetencer skal den studerende

Viden

 • have viden om og indsigt i rammebetingelser for og teorier om begynderdidaktik i fremmedsprogsundervisningen
 • have viden om og indsigt i rammebetingelser for og teorier om flersprogethedsdidaktik i fremmedsprogsundervisningen
 • have viden om og indsigt i teorier om praksisnær professionsudvikling
 • have viden om og kendskab til læremidler herunder digitale læremidler til at optimere lærings- og samarbejdsprocesser

Færdigheder

Færdigheder

 • kunne begrundet planlægge og beskrive en læringsmålsbevidst begynderundervisning, der tager udgangspunkt i et kognitivt læringssyn, et kommunikativt sprogsyn, et dynamisk kultursyn og en anvendelsesorienteret pædagogisk tilgang
 • kunne begrundet planlægge og beskrive en flersprogethedsdidaktik, som tager udgangspunkt i elevernes individuelle og den samfundsmæssige flersprogethed i den tidlige sprogstart
 • kunne implementere forandringsprocesser i skolens praksis
 • kunne analysere, udvælge og anvende læremidler til begynderundervisningen herunder digitale redskaber

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

 

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
4 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i vides muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
21.08.2019

Slut
08.01.2020

Tilmeldingsfrist
01.05.2019

Tidspunkt
Onsdage

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring