Begynderdidaktik i sprogfag med fokus på flersprogethed

Vil du gerne være med til at udvikle en differentieret begynderundervisning i engelsk, fransk eller tysk? Er du optaget af flersprogethed og børns interkulturelle kommunikative kompetencer

Såvel internationalt som nationalt lærer børn fremmedsprog i en stadig tidligere alder for at kunne begå sig i en globaliseret verden. Børns hverdag er i dag præget af individuelle og samfundsmæssige sprog- og kulturmøder, som skoler og daginstitutioner ifølge forskning ikke i tilstrækkelig grad tager højde for.

På dette modul sætter vi fokus på dine praksiserfaringer og den forskningsbaserede viden om tidlig sprogstart og flersprogethedsdidaktik som dimension i fremmedsprogsundervisningen.

Modulet henvender sig til lærere og pædagoger i skoler og daginstitutioner

Hvad får du ud af modulet?

Læringsmålene for dig som studerende er, at du kan: 

  • planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle en differentieret begynderundervisning i engelsk, fransk eller tysk, der udvikler elevernes interkulturelle kommunikative kompetencer
  • planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle i fremmedsprogsundervisningen en flersprogethedsdidaktik, der tager højde for dansk som andetsprog som dimension i fremmedsprogsundervisningen og bygger på elevernes samlede sproglige og kulturelle ressourcer
  • initiere og påtage dig ansvar for udvikling og gennemførelse af forandringsprocesser samt forankring af en begynderdidaktik med fokus på flersprogethed, herunder faglig opkvalificering af kollegaer i skoler og daginstitutioner.

Hvad arbejder vi med på modulet?

På modulet arbejder vi med disse indholdsområder:

  • Begynderdidaktik i fremmedsprogsundervisningen
  • Flersprogethed, flersprogethedsdidaktik og dansk som andetsprog
  • Praksisnær professionsudvikling
  • Forandrings- og forankringsprocesser
  • Læremidler der understøtter lære- og samarbejdsprocesser

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
4 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i vides muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
23.01.2019

Slut
15.05.2019

Tilmeldingsfrist
01.11.2018

Tidspunkt
Onsdage i uge 4-20, kl. 08.30-14.30.

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING