Fagdidaktik og klasseledelse

Har du et ønske om at opnå en større indsigt og kompetence indenfor klasseledelse?
Så kan vi med dette PD-modul tilbyde dig kendskab til forskellige principper for klasseledelse, både alment og i et fagdidaktisk perspektiv

Vi ved fra skoleforskningen, at god klasseledelse har afgørende betydning for elevernes læringsudbytte og trivsel. Den gode undervisningssituation er kendetegnet ved bl.a. medinddragelse af eleverne, entydige faglige mål, fokus på læring og varierede arbejdsformer.

Men klasseledelse handler om meget mere end blot at skabe ro og rammer i selve undervisningen. Du vil i studiet møde et bredere fokus på klasseledelse, der involverer flere aspekter af skolen. Så du vil med andre ord skulle beskæftige dig med klasseledelse både indenfor og omkring klasserummet.

Hvad får du ud af modulet?
Du får en solid teoretisk ballast og gode metodiske og praktiske færdigheder indenfor klasseledelse og fagdidaktik. Du får styrket dine evner til at vurdere konkret praksis i relation til klasseledelse og arbejde vidensinformeret med udvikling af din egen og andres praksis på et fagdidaktisk grundlag.

Hvad arbejder du med på modulet?
Du arbejder med teori og praksis i forbindelse med klasseledelse. Forskellige teorier sættes under en kritisk lup i forhold til den forskning der findes på området og den erfaringsopsamling, som foreligger.

Du kommer til at inddrage dig selv og din praksis som en del af forklaringen på, at undervisningen udspiller sig som den gør. Og du lærer at medtænke dig selv, når nye handlemuligheder skal afprøves.             

Hvordan arbejder vi på modulet?
Undervisere fra UCN act2learn lægger vægt på at du bliver trænet i at udvikle dig teoretisk og i din professionelle praksis. Derfor arbejder du igennem hele modulet på at perspektivere din praksis gennem forskningsbaseret teori, som du præsenteres for. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem almindelig undervisning, diskussioner i grupper og plenum, casearbejde og individuelle studier og refleksioner.

Opsummering

Pris
kr. 9.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
Fuldtidsstudie, 7 undervisningsgange á 6 lektioner, studiedage, vejledning og modulprøve.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
24.01.2018

Slut
16.05.2018

Tilmeldingsfrist
30.10.2017

Tidspunkt
Onsdage i uge 4-20, kl. 08.30-14.30.

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING