Forældresamarbejde i dagtilbud og skole

Er du optaget af, hvordan man kan udvikle og arbejde med forældre- samarbejde som en integreret del af den pædagogiske praksis?

Ønsker du at opnå viden om og udvikle kompetencer til at understøtte samarbejdet på din skole?

Så se nærmere på dette modul, der har særligt fokus på et godt forældresamarbejde, hvor forældrene bliver inddraget i, hvad der foregår i skolen, er med til at skabe de bedste forudsætninger for det enkelte barns trivsel, for klassens trivsel og i sidste instans for trivsel i hele skolen.

Modulet henvender sig til lærere, der ønsker at udvikle kompetencer til at indgå i og varetage samarbejde med forældrene i skole. Målgruppen er særligt lærere og pædagoger i alle former for skole.

Hvad får du ud af modulet?

Det er målet, at du opnår kompetencer til at:

 • indgå i udviklingsarbejde om professionalisering af forældresamarbejde
 • facilitere samarbejdsprocesser med forældre med forskellige sproglige, sociale og kulturelle baggrunde, livsmønstre og ønsker.

For at opnå disse kompetence skal du:

 • have indsigt i forældresamarbejdets betydning for børns udvikling og læring
 • have viden om interkulturel pædagogik, flersprogethed, kommunikation og samarbejdsteori
 • kunne tilrettelægge, organisere og indgå i forpligtende forældresamarbejde.

Hvad arbejder vi med på modulet?

På modulet arbejder vi med disse indholdsområder:

 • Forældresamarbejde historisk set, samarbejdskultur og samarbejdets samfundsmæssige betydning
 • Målgruppeviden – kompleksiteten i livsformer og forældreroller i netværkssamfundet
 • Kommunikationsteori, samarbejdsprocesser og rollefordeling.
 • Forskellige typer og grader af forældresamarbejde gennem et helt skoleforløb
 • Skole-hjem-samarbejdets betydning for faglig og social udvikling og trivsel
 • Forældresamarbejde og inklusion
 • Anerkendende forældresamarbejde og forældre som ressourcer
 • Læreren som både autoritet og dialogpartner
 • Interkulturel pædagogik og -kommunikation

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner. Mellem undervisnings-gangene skal du afsætte tid til at arbejde med mindre praksisopgave i relation til din praksis på skolen.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 9.000,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
4 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i vides muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
26.01.2021

Slut
18.05.2021

Tilmeldingsfrist
01.11.2020

Tidspunkt
Tirsdage, kl. 08.30 - 14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring