Forældresamarbejde i dagtilbud og skole

Er du optaget af, hvordan man kan udvikle og arbejde med forældresamarbejde som en integreret del af den pædagogiske praksis? Ønsker du at opnå viden om og udvikle kompetencer til at understøtte samarbejdet i din institution?

Så kig nærmere på dette modul. Modulet henvender sig til dig, der ønsker at udvikle kompetencer til at indgå i og varetage samarbejde med forældrene i dagtilbud eller skole.

Hvad får du ud af modulet?

Det er målet, at du som opnår kompetencer til at:

  • indgå i udviklingsarbejde om professionalisering af forældresamarbejde
  • facilitere samarbejdsprocesser med forældre med forskellige sproglige, sociale og kulturelle baggrunde, livsmønstre og ønsker

For at opnå disse kompetencer skal du:

  • have indsigt i forældresamarbejdets betydning for børns udvikling og læring
  • have viden om interkulturel pædagogik, flersprogethed, kommunikation og samarbejdsteori
  • kunne tilrettelægge, organisere og indgå i forpligtende forældresamarbejde

Hvad arbejder vi med på modulet?

På modulet arbejder vi med disse indholdsområder:

  • Samarbejdskultur, samarbejdets historie og samarbejdets samfundsmæssige betydning.
  • Forældresamarbejde i globaliserede samfund og betydningen for samarbejdets præmisser. Forældresamarbejde og stat.
  • Kommunikationsteori og samarbejdsprocesser.
  • Målgruppeviden – kompleksiteten i livsformer og forældreroller i det senmoderne samfund.
  • Interkulturel pædagogik og flersprogethed

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Opsummering

Pris
kr. 6.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
4 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i vides muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
22.01.2019

Slut
02.04.2019

Tilmeldingsfrist
01.11.2018

Tidspunkt
Tirsdage i uge 4-14, kl. 08.30-14.30.

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING