Kommunikation

Mange professionsansatte oplever, at der stilles store krav til kommunikationen i samspillet med borgere og brugere, samarbejdspartnere og kolleger, samt studerende, elever og børn i deres daglige praksis

Dette modul henvender sig til dig, der ønsker at reflektere over kommunikative problemstillinger i praksis samt at reflektere over og forbedre dine kommunikative strategier og handlemuligheder.

Modulet er et samarbejde mellem den sundhedsfaglige diplomuddannelse og den pædagogiske diplomuddannelse, hvilket giver dig en særlig mulighed for tværfaglige perspektiver og sparring i forløbet.

Hvad får du ud af modulet?

Læringsmålene for dig som studerende på dette modul er, at du:

 • Har viden om kommunikationsteorier og metoder
 • Har indsigt i og forståelse af forskellige kommunikative strategier og handlemuligheder
 • Kan reflektere over kontekstens og relationens betydning for kommunikation
 • Kan anvende forskellige kommunikationsredskaber, herunder eksempelvis dialog, aktiv lytning og kropssprog 
 • Kan anvende teori og metode i relation til kommunikative problemstillinger i egen praksis
 • Kan begrunde og udvælge relevante kommunikative strategier og handlemuligheder i egen praksis i relation til udvalgte målgrupper
 • Kan vurdere kontekstens og relationers betydning for kommunikationen
 • Kan deltage selvstændigt i udvikling af egen professions kommunikative praksis
 • Kan udvikle kommunikation og samarbejdsrelationer i og uden for eget fagområde
 • Kan forholde sig kritisk reflekterende til egne kommunikative strategier

Hvad arbejder vi med på modulet?

På modulet arbejder vi med disse indholdsområder:

 • Kommunikationsteorier
 • Mundtlig, skriftlig og kropslig positionering
 • Kommunikation i samarbejdsrelationer
 • Kommunikationsanalyser
 • Kommunikation som kontekst-, situations- og relationsafhængig
 • Planlægning og evaluering af egen professionelle kommunikation
 • Kulturelle aspekters betydning for kommunikation

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Dette modul udbydes i samarbejde med de sundhedsfaglige diplomuddannelser, hvilket giver dig en særlig mulighed for tværfaglige perspektiver og sparring i forløbet.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
21.08.2019

Slut
08.01.2020

Tilmeldingsfrist
01.05.2019

Tidspunkt
Onsdage i uge 34-2, kl. 08.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING