Konflikthåndtering

Ønsker du at udvikle kompetencer til at håndtere og forstå konflikter i professionelle sammenhænge?

Vil du arbejde kontaktskabende med egne og andres konflikter og have mulighed for at anvende forskellige processer og metoder til håndtering og opløsning af konflikter? Så er dette modul interessant for dig.

Hvad får du ud af modulet?

Læringsmålene for dig som studerende på dette modul er, at du:

 • Forstår konflikters grundlæggende konfliktfaglige antagelser og begreber; herunder magt, anerkendelse, ikkevold, behov, forskellighed og asymmetri
 • Har indsigt i basal konfliktløsning, afklarende samtaler og mægling
 • Kan vurdere og begrunde og anvende forskellige metoder til konflikthåndtering, herunder mægling, afklarende samtaler og gruppeprocesser
 • Kan sætte forskellige metoder i relation til grundlæggende værdier og magtforhold i konflikter
 • Kan agere som vejledende og støttende tredje part med henblik på at håndtere konflikter i professionelle sammenhænge og i større eller mindre grupper
 • Kan indgå i samarbejde om konflikthåndterende projekter på arbejdspladser
 • Kan indgå i et samarbejde på trods af forskellige værdier, normer og traditioner

Hvad arbejder vi med på modulet?

På modulet arbejder vi med disse indholdsområder:

 • Konfliktforståelse og konflikthåndtering - værdier, menneskesyn og samfundsopfattelse
 • Konfliktmønstre, konfliktkultur og psykisk arbejdsmiljø
 • Konfliktanalyse – metoder og redskaber
 • Social kompetence og konflikthåndtering
 • Kommunikation, der fremmer konflikters udviklingsaspekt
 • Metoder til samarbejde, der understøtter konstruktiv konflikthåndtering
 • Udvikling af konfliktkulturen i professionssammenhæng på individ-, gruppe- og organisationsplan
 • Gruppeprocesser i konfliktperspektiv
 • Etiske aspekter i arbejdet med konflikthåndtering

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
22.01.2020

Slut
13.05.2020

Tilmeldingsfrist
01.11.2019

Tidspunkt
Onsdage i uge 4-20

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring