Mobning og sociale in- og eksklusionsprocesser

Ønsker du mere viden om mobning og sociale in- og eksklusionsprocesser? Er du interesseret i at forstå mobning som fænomen og konsekvenserne af mobning? Og vil du gerne indgå i forebyggelse af mobning og intervention i mobbesituationer?

Så har du fundet det rette modul. Modulet henvender sig til dig, der ønsker at få teoretisk viden om samt kompetencer til at identificere, forebygge og håndtere mobbesituationer i sociale og institutionelle sammenhænge.

Hvad får du ud af modulet?

Det er målet, at du som opnår kompetencer til at:

  • håndtere forebyggelses og interventionsarbejde i forhold til mobning
  • indgå i samarbejde på tværs af aktørgrupper i forebyggelses- og interventionsarbejdet
  • udvikle arbejdet med mobning med henblik på at styrke etiske og moralske forholdemåder og identifikationer.

For at opnå disse kompetencer skal du:

  • have viden om fænomenet mobning på baggrund af forskellige teoretiske paradigmer og forståelser
  • have indsigt i forskellige positioner og komplekse sociale strukturer samt konsekvenser af mobning
  • kunne forstå forskelle mellem konflikter, mobning osv. i relation til identifikation af de forskellige processer - samt forskellige typer af mobning og krænkelser
  • kunne analysere komplekse sociale processer og relationer
  • kunne anvende, vurdere og begrunde metoder til forebyggelse af mobning og intervention i mobbesituationer
  • kunne vurdere metodernes etiske muligheder og begrænsninger for alle parter
  • kunne reflektere over mobning som et socialt og kulturelt fænomen.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
4 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, praksisopgaver mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i vides muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
27.01.2021

Slut
19.05.2021

Tilmeldingsfrist
01.11.2020

Tidspunkt
Onsdage, kl. 08.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring