Praktikvejleder til læreruddannelsen

Er du lærer i folkeskolen, og vil du gerne være med til at uddanne kommende kolleger, så er dette modul et godt efteruddannelsesvalg for dig

Hvad får du ud af modulet?

Dette modul henvender sig til dig, som ønsker at varetage en funktion som praktiklærer i tilknytning til læreruddannelsens praktik, herunder de lærerstuderendes forberedelse og gennemførelse af de afsluttende prøver i forbindelse med praktikken på skolen. Studerende, som gennemfører modulet, kan anvende betegnelsen praktikvejleder i læreruddannelsen.

Hvad arbejdes der med på modulet?

På modulet arbejdes der med praktik i læreruddannelsen - herunder den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod lærerens arbejde med elever, og den analytiske dimension, der retter sig mod at kunne undersøge egen og andres praksis.

Indholdet relaterer til praktikkens kompetenceområder: Didaktik, klasseledelse og relationsarbejde.

Der arbejdes med:

  • Nyeste forskningsbaseret viden om (fag)didaktik og forholdet mellem undervisning og læring
  • Iagttagelse, beskrivelse, analyse og vurdering af undervisnings- og læreprocesser
  • Kommunikation og vejledning

Hvordan arbejdes der på modulet?

Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem oplæg fra undervisere, fælles drøftelser, øvelser og casearbejde, gruppearbejde – med inddragelse af studerende –  samt individuelle studier og refleksioner.

Modulet afsluttes med en skriftlig prøve/skriftlig case.

Spørgsmål til indhold?

Kontakt Camilla Øland (UCN Aalborg) 72690478 eller Ellen Jensen (UCN Hjørring) 72696215.

Opsummering

Pris
kr. 11.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
68 lektioner + forberedelse, afsluttende projekt, vejledning og prøve

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
26.08.2019

Slut
30.04.2020

Tilmeldingsfrist
01.06.2019

Tidspunkt
Modulet afvikles som 3 ugeforløb i uge 35 + 44 + 10. Vejledning og modulprøve april 2020.

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring