Praktikvejleder til pædagoguddannelsen

Vil du være med til at uddanne din kommende kollega - fremtidens pædagog?

Med dette modul uddanner du dig til at være praktikvejleder for pædagogstuderende i din institution

Du bliver klædt på til varetage opgaven som praktikvejleder ved at arbejde teoretisk og praktisk med vejledningsfaglige, læringsteoretiske og voksendidaktiske temaer og problemstillinger. På modulet har vi fokus på, hvordan du i din vejledning både kan tage afsæt i den pædagogstuderendes egne erfaringer og i din institutions praksis fx i form af en praktikstedsbeskrivelse eller uddannelsesplan.

Bemærk at det ikke er en forudsætning, at du har erfaring med at være vejleder for studerende i praktik for at få udbytte af modulet.

Modulet svarer til den tidligere praktikvejlederuddannelse til pædagoguddannelsen.

Opsummering

Pris
kr. 9.800,00 momsfri

Omfang
7 undervisningsgange á 6 lektioner, studiedage, vejledning og modulprøve

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
25.01.2018

Slut
17.05.2018

Tilmeldingsfrist
30.10.2017

Tidspunkt
Torsdage i uge 4-20.

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING