Praktikvejleder til pædagoguddannelsen

Vil du være med til at uddanne din kommende kollega - fremtidens pædagog? Er det dig, der skal være praktikvejleder for pædagogstuderende i din institution?

Med dette modul opnår du kompetencer til at planlægge og evaluere den enkelte studerendes praktik, og du opnår faglige forudsætninger for at vejlede og bedømme pædagogstuderende i praktik.

Modulet svarer til den tidligere praktikvejlederuddannelse til pædagoguddannelsen, og kan enten tages som et enkeltstående modul eller som en del af en hel diplomuddannelse.

Bemærk at det ikke er en forudsætning, at du har erfaring med at være vejleder for studerende i praktik for at få udbytte af modulet.

Hvad arbejder vi med på modulet?

Kompetencemålene for dig som studerende er, at du kan: 

  • tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere vejledningsforløb for pædagogstuderende
  • rammesætte en reflekteret, professionel kommunikation med den pædagogstuderende om praktikperiodens faglige kompetencemål og den studerendes læringsmål for perioden
  • identificere, analysere og diskutere centrale praktiske og teoretiske problemstillinger af didaktisk karakter i tilknytning til praktikken og dokumentere eget og andres arbejde med praktikvejlederopgaver i praktikuddannelsesperioden
  • udvikle og understøtte praktikstedets uddannelseskultur.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn

Aalborg eller Thisted

Bemærkninger
Undervisningen vil enten finde sted på UCN i Aalborg eller Thisted

Omfang
6-7 undervisningsgange typisk fra kl. 8.30-14.30 og i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag. Dertil er der egen studietid, gruppearbejde, afprøvning af teori og metode i praksis med mere samt vejledning og eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
23.08.2021

Slut
14.01.2022

Tilmeldingsfrist
01.06.2021

Tidspunkt
Aalborg:
Mandage kl. 08.30-14.30

Start
26.08.2021

Slut
14.01.2022

Tilmeldingsfrist
01.06.2021

Tidspunkt
Thisted:
Torsdage kl, 08.30 - 14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring