Idræt - krop og bevægelse

Med afsæt i human-, natur- og samfundsvidenskabelige perspektiver får man indsigt i hvordan idræt og bevægelse fremtræder og har betydning inden for sundhed, kultur, uddannelse og pædagogisk arbejde.

I professionel praksis sigter retningen mod inddragelse af viden og erfaring, og man lære at begrunde, udvikle, tilrettelægge, varetage og evaluere tiltag med bevægelse og idræt. Retningen kvalificerer således til idræts- og bevægelsesområdet, der tager sigte mod at styrke deltagernes dannelse, læring og udvikling i en professionsrelevant kontekst.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Moduler0 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Tina Bülow Pedersen
  Studiesekretær

  72 69 92 12
  tbp@UCNact2learn.dk

  Pædagogik og Læring