Innovation og didaktik

Har du lyst til at udvikle dig som den innovative og kreative underviser, er modul i Innovation og didaktik et godt tilbud til dig

Dine elever vil elske en undervisning, der engagerer, holder fokus og skaber stemning - og som i sig selv virker integrerende.

Er du kollega og medarbejder, der har lyst til og søger inspiration til på en konstruktiv måde at bryde med traditionerne, kan modulet skabe grobund for øget tværfaglig og tværprofessionel fælles udvikling og samarbejde - et mindset, som smitter af på både forældre og elever, - evt. også lokalsamfund, virksomheder og organisationer. 

Hvad arbejder vi med på modulet?

Vi arbejder med underviserens "mindset" i relation til den innovative didaktik (det begynder jo hos os selv som undervisere), elevens tilgang til læring og forskellige kreativitets- og innovationsteorier relateret til didaktikken. De digitale muligheder for understøttelse af kreativitet og innovation indgår som del af undervisningen på modulet.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi "tager vores egen medicin" og anvender innovative metoder i undervisningen og relaterer kontinuerligt undervisningen til de studerendes daglige udfordringer.

På modulerne og mellem modulerne løses praksisrelevante opgaver solo og i netværksgrupper m.v. Vi har modulet igennem fokus på de digitale muligheder for understøttelse af egen og andres læring og innovation.

Hvad får du ud af modulet?

Dit betydningsfulde udbytte af modulet er, at du bliver klædt på til at tilrettelægge og gennemføre undervisning, der:

  • Fremmer udvikling af innovative kompetencer hos børn og unge
  • Virker engagerende, stemningsskabende og integrerende på den enkelte elev og klassen/gruppen
  • Rummer forskellige kreative og innovative metoder og giver mod til at eksperimentere med udviklingen både i klassen og på lærerværelset
  • Giver ny tilgang til samarbejdet med forældre og det omgivende samfund

Og så bliver du klædt på til drøftelser om de teorier og metoder, der ligger til grund for din innovationsdidaktik.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
24.01.2019

Slut
16.05.2019

Tilmeldingsfrist
01.11.2018

Tidspunkt
Torsdage i uge 4-20, kl. 08.30-14.30.

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING