Interkulturel pædagogik

Denne diplomretning kvalificerer dig til at arbejde med problemstillinger i forhold til en kulturel kompleksitet i institutioner med flerkulturelle børne- og ungdomsgrupper

Du bliver i stand til at forstå, analysere og håndtere, hvilke kulturelle kategoriserings- og differentierings- former der skabes gennem de institutionelle tænke- og handlemåder, samt hvilken betydning det har for børn og unges udviklings- og læreprocesser.

Du lærer også at formidle og igangsætte udvikling af inkluderende kulturelle fællesskaber.

Hvad får du ud af uddannelsen

 • Kompetencer til at støtte børn og unges deltagelse og læringsprocesser i flerkulturelle sammenhænge
 • Kompetencer til at støtte børn og unges sociale identitetsdannelse i kulturelle komplekse fællesskaber
 • Kompetencer til at agere professionelt i komplekse kulturelle kontekster

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

MODULER

Obligatoriske/Valgfrie

  Er du optaget af inkluderende fællesskaber, interkulturelle kompetencer og medborgerskab i dit pædagogiske arbejde og undervisning?...
  23.01.2019
  Interkulturel pædagogik
  Valgfrit
   
  Er du optaget af kulturmøder, og hvordan du kan kommunikere på tværs af kulturer i det daglige arbejde med børn, unge og...
  22.08.2018
  Interkulturel pædagogik
  Valgfrit
   
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Tina Bülow Pedersen
  Studiesekretær

  72 69 92 12
  tbp@ucnact2learn.dk

  PÆDAGOGIK OG LÆRING

  Mette Frænde Andersen
  Studiesekretær

  72 69 92 13
  mta@ucnact2learn.dk

  PÆDAGOGIK OG LÆRING

  LEDERLIV

  Studievejledning

  Nyhedsbrev

  Publikationer