Interkulturel pædagogik

Denne diplomretning kvalificerer dig til at arbejde med problemstillinger i forhold til en kulturel kompleksitet i institutioner med flerkulturelle børne- og ungdomsgrupper

Du bliver i stand til at forstå, analysere og håndtere, hvilke kulturelle kategoriserings- og differentierings- former der skabes gennem de institutionelle tænke- og handlemåder, samt hvilken betydning det har for børn og unges udviklings- og læreprocesser.

Du lærer også at formidle og igangsætte udvikling af inkluderende kulturelle fællesskaber.

Hvad får du ud af uddannelsen

 • Kompetencer til at støtte børn og unges deltagelse og læringsprocesser i flerkulturelle sammenhænge
 • Kompetencer til at støtte børn og unges sociale identitetsdannelse i kulturelle komplekse fællesskaber
 • Kompetencer til at agere professionelt i komplekse kulturelle kontekster

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

MODULER

Obligatoriske/Valgfrie

  Er du optaget af kulturmøder, og hvordan du kan kommunikere på tværs af kulturer i det daglige arbejde med børn, unge og...
  21.08.2019
  Interkulturel pædagogik
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Tina Bülow Pedersen
  Studiesekretær
  UCN act2learn
  72 69 92 12
  tbp@ucnact2learn.dk

  PÆDAGOGIK OG LÆRING