Kulturbegreber og interkulturel kommunikation

Er du optaget af kulturmøder, og hvordan du kan kommunikere på tværs af kulturer i det daglige arbejde med børn, unge og voksne med forskellige kulturbaggrunde?

Ønsker du at udvikle forskellige metodiske tilgange, som kan sættes i spil i forhold til den målgruppe, du står overfor? Så se nærmere på dette modul, der har særligt fokus på kulturforståelse, kommunikation og inter- kulturel forståelse.

Hvad får du ud af modulet?

Læringsmålene for dig som studerende på dette modul er, at du:

  • har viden om kulturbegreber og kulturteori
  • har indsigt i kulturanalytiske tilgange inden for antropologi og kultursociologi
  • kan reflektere over og skabe forståelse for andre kulturelle praksisser
  • kan analysere og håndtere interkulturel kommunikation
  • kan analysere en praksis i et kulturelt perspektiv

Hvad arbejder du med på modulet?

På modulet arbejder vi med disse indholdsområder:

  • Kulturbegreber og kulturteori
  • Kultur som dynamisk proces og som social og historisk konstruktion
  • Etnicitet og identitet
  • Kulturens betydning for kommunikation
  • Analysemodeller og –redskaber

Hvordan arbejder vi på modulet?
Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra 8.30 – 14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
21.08.2019

Slut
08.01.2020

Tilmeldingsfrist
01.05.2019

Tidspunkt
Onsdage i uge 34-2, kl. 08.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING