Pædagogik i det interkulturelle samfund

Er du optaget af inkluderende fællesskaber, interkulturelle kompetencer og medborgerskab i dit pædagogiske arbejde og undervisning?

Ønsker du at styrke dine kompetencer til at analysere og udvikle læringsmiljøer i forhold til kulturel mangfoldighed? Så se nærmere på dette modul, der har særligt fokus på kulturel identitet, kulturelt inkluderende læringsmiljø og læreren og pædagogens opgave som ”kulturarbejder”.

Hvad får du ud af modulet?

Læringsmålene for dig som studerende på dette modul er, at du:

  • har viden om pædagogiske processer i det kulturelt komplekse samfund
  • kan analysere og udvikle læringsmiljøer i forhold til kulturel mangfoldighed
  • kan skabe pædagogiske rammer for udvikling af inkluderende fællesskaber
  • kan tilrettelægge pædagogisk arbejde og undervisning rettet mod udvikling af interkulturelle kompetencer

Hvad arbejder du med på modulet?

På modulet arbejder vi med disse indholdsområder:

  • Multikulturalisme og antiracisme som pædagogiske orienteringer
  • Inklusions- og eksklusionsprocesser i uddannelsesinstitutioner
  • Undervisning i forskellighed, konflikthåndtering og medborgerskab
  • Etik og ligestilling i pædagogiske sammenhænge
  • Interkultureldannelse og social identitetsdannelse

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra 8.30 – 14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
23.01.2019

Slut
15.05.2019

Tilmeldingsfrist
01.11.2018

Tidspunkt
Onsdage i uge 4-20, kl. 08.30-14.30.

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING