Evaluering og evalueringskompetence

Ønsker du at være med til at kvalificere evalueringsindsatsen på din skole?

Vil du have indsigt i, hvordan du begrunder og designer den rette evalueringsindsats i forhold til behov og formål, og vil du udvikle kompetencer til at gennemføre evalueringer og kommunikere resultater af evalueringer i forskellige kontekster?

Så se nærmere på dette modul.

Hvad får du ud af modulet?

Læringsmålene for dig som studerende på dette modul er, at du:

  • Kan identificere, vurdere og bestemme evalueringsbehov og formål
  • Kan begrunde og designe evalueringsforløb i relation til læreprocesser og udviklingsprojekter i skolen
  • Kan gennemføre evalueringer og kommunikere resultater af evalueringer i forskellige kontekster
  • Kan analysere potentialer i evalueringsanvendelse og opfølgning

Hvad arbejder vi med på modulet?

På modulet arbejder vi med disse indholdsområder:

  • Evalueringsteorier og metoder i et udviklings- og læringsperspektiv
  • Evalueringens anvendelsesaspekter – herunder samarbejde og inddragelse
  • Evalueringsdesign i forhold til kvalitetsudvikling og innovative processer
  • Formidling og brug af evalueringsresultater – digitaliseringens potentialer

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis.

Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
24.08.2018

Slut
11.01.2019

Tilmeldingsfrist
01.05.2018

Tidspunkt
Fredage i uge 34-2, kl. 08.30-14.30.

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING