Procesledelse af lære- og udviklingsprocesser

Ønsker du et større kendskab til forskellige tilgange til og måder at lede udviklings og forandringsprocesser på, så henvender dette modul sig til dig

På modulet får du både kendskab til det teoretiske bagland for ledelse af udviklingsprocesser og mere konkrete redskaber, der kan bruges til at planlægge, gennemføre og facilitere sådanne processer.

Hvad får du ud af modulet?

Gennem din deltagelse på modulet bliver du som professionel klædt på til at varetage lærings- og udviklingsprocesser i skolens organisation. På professionel vis vil du kunne identificere, beskrive og analysere forskellige problemstillinger, der relaterer sig til lærings- og udviklingsprocesser.

Ligeledes bliver du i stand til at identificere og beskrive potentialer for kommunikations- og læreprocesser i skolens forskellige kontekster. Dette giver dig en styrket indgang til at designe, rammesætte, styre og evaluere processuelle lærings- og udviklingsforløb, der pågår i skolens organisation.

Hvad arbejder vi med på modulet?

På modulet arbejder vi med relevante teorier og metoder, der kan belyse procesledelse ift. lære- og udviklingsprocesser. Det drejer sig både om forskellige kommunikationsteorier samt teorier med fokus på organisationsudvikling og forandring samt positioner og roller i disse sammenhænge.

På denne teoretiske baggrund arbejder vi endvidere med diverse redskaber og metoder til rammesætning, iværksættelse og facilitering af kommunikative processer og lærings- og udviklingsprocesser. Du præsenteres også for, hvordan evaluering og dokumentation kan anvendes som drivkraft og støtte i disse processer.

Hvordan arbejder vi på modulet?

På UCN act2learn vægtes det højt, at du får sat din egen praksis i spil og perspektiveret i forhold til teorierne. Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, aktiviteter hvor du som studerende mere aktivt skal indgå i dialog og/eller gruppearbejde og selvstændigt studiearbejde og refleksion.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
23.08.2019

Slut
10.01.2020

Tilmeldingsfrist
01.05.2019

Tidspunkt
Fredage i uge 34-2, kl. 08.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING