Udviklings- og forandringsprocesser i organisationen

Ønsker du på professionel vis at kunne varetage lærings- og udviklingsprocesser i skolens organisation?

Så er dette modul noget for dig.

Stadig nye forandringer i samfundet udfordrer skolen og stiller store krav til skolens organisation og evnen til at være en dynamisk medspiller, der kan håndtere og implementere forandringsprocesser.

På modulet Udviklings- og forandringsprocesser i organisationer bliver du klædt på til at understøtte en udviklingsorienteret skole båret af kreative og innovative processer.

Hvad får du ud af modulet?

På baggrund af den teoretiske viden om organisatorisk læring, du tilegner dig på modulet, får du en dybere forståelse af organisatorisk læring, som den foregår i praksis.

Sammen med den viden om metoder og redskaber, der introduceres på modulet, giver dette et fagligt, professionelt fundament, på hvilket du kan beskrive, analysere og begrunde forskellige mulige forandringsprocesser.

Samtidig vil du kunne medvirke til og facilitere forandringsprocessernes rammesætning og iværksættelse og derigennem medvirke til professionsudvikling i den lokale skolekontekst.

Hvad arbejder vi med på modulet?

På modulet arbejder vi med design af projekt- og udviklingsarbejde i teori og praksis. Der arbejdes med teorier og metoder ift. læreprocesser, som de finder sted i organisations- og kulturforandring i praksis, herunder teorier og metoder om innovation, kreativitet og entreprenørskab.

Teorierne og metoderne perspektiveres og funderes ind i det samspil, der finder sted mellem arbejde og uddannelse i skolens kontekst og gøres på denne måde praksisnært.

Hvordan arbejder vi på modulet?

På UCN act2learn vægtes det højt, at du får sat din egen praksis i spil og perspektiveret i forhold til teorierne. Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, aktiviteter hvor du som studerende mere aktivt skal indgå i dialog og/eller gruppearbejde og selvstændigt studiearbejde og refleksion.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
28.08.2020

Slut
15.01.2021

Tilmeldingsfrist
01.05.2020

Tidspunkt
Fredage kl. 08.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring