Læsevejleder i grundskolen

Denne diplomretning kvalificerer dig til at arbejde som læsevejleder samt formidle og kommunikere viden om læsning og skrivning til pædagoger, lærere, forældre og ledelse

 • For at opnå uddannelsesretningen Læsevejledning i grundskolen skal alle uddannelsens moduler indgå.
 • Vi anbefaler, at du begynder din uddannelse til læsevejleder med modulet Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse, som er det grundlæggende læsevejledermodul.

Uddannelsen klæder dig på til at arbejde indenfor et stærkt specialiseret fagligt miljø, hvor forskningsbaseret viden vægtes på linje med professionsrettet praksis.

Uddannelsen fokuserer på analyse, refleksion og vurdering af problemstillinger indenfor læse- og skriveudvikling hos børn og unge. Herunder også facilitering af læreprocesser.

Hvad får du ud af uddannelsen?

 • Du opnår indsigt i og forståelse for teorier og metoder inden for skriftsprogsudvikling og skriftsprogsudvikling
 • Du opnår indsigt i og forståelse for teorier og metoder til kollegiale læreprocesser og vejledning af kollegaer, ledelse, forældre og elever
 • Du opnår indsigt i udviklingsarbejde og aktuel forskning inden for skriftsprogstilegnelse, -udvikling og -undervisning
 • Du opnår indsigt i læsevejlederens funktion, herunder løbende udvikling af handleplaner og didaktiske tiltag for skriftsprogsundervisning

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Moduler3 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  27.08.2020
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  28.01.2021
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Tina Bülow Pedersen
  Studiesekretær

  72 69 92 12
  tbp@UCNact2learn.dk

  Pædagogik og Læring