Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0. – 3. klasse.

Vi anbefaler, at du begynder din uddannelse til læsevejleder med dette modul, som er det grundlæggende læsevejledermodul

Ønsker du at specialisere dig indenfor viden om skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning i 0-3. klasse, samt opnå praktiske færdigheder i at formidle og kommunikere viden om læsning og skrivning til pædagoger, lærere, forældre og ledelse?

Så er dette modul lige noget for dig!

Her forholder vi os reflekterende og diskuterende til den nyeste læseforskning, så du bliver klædt på til at varetage opgaver i grundskolen, som kan være med til at udvikle og styrke indsatsen på din skole.

Hvad får du ud af uddannelsen?

Du opnår kvalificeret viden om læseteorier i relation til læseprocesser og skriftsprogstilegnelse samt viden om metoder til og forudsætninger for tilegnelse af skriftsproget.  Du bliver opøvet i en refleksiv praksis med henblik på vurdering af problemstillinger inden for skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning i 0.-3. klasse. Du tilegner dig kompetencer i at formidle og kommunikere viden om skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning.

Læs studieordningens mål for læringsudbyttet.

Målgruppe

Dette modul henvender sig til de professioner, som arbejder med tilegnelse af skriftsproget hos grundskolens elever.  

Hvad arbejder vi med på uddannelsen?

På modulet bliver du introduceret til sammenhængen mellem afkodning og læseforståelse, læsning og skrivning. Vi arbejder med, hvordan dette gennem forskellige læseteoretiske tilgange kan omsættes i praksis. Der vil desuden være fokus på og øvelser i at planlægge og evaluere en differentierende læseundervisning ud fra viden om læseproces og skriftsprogstilegnelse.

Hvordan arbejder vi på uddannelsen?

UCN act2learn vægter i undervisningen, at du bliver udfordret i at perspektivere din praksis samt dine refleksioner gennem en teoretisk optik. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, gruppebaserede diskussioner/øvelser samt individuelle studier og refleksioner.

Du afslutter modulet med en prøve.

Ordblindelærer i grundskolen

NB! Med dette modul kan du også kvalificere dig til varetage funktionen Ordblindelærer i grundskolen, hvis du gennemfører modulerne:

Modul Rs 19.12.4. Skriftlige vanskeligheder i relation til dysleksi (fra 19.12 PD Logopædi)

Modul Rs 19.19.7. Læse- og skriveteknologi (fra 19.19 PD Undervisning i Læsning og/ eller matematik for voksne)

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
28.01.2021

Slut
20.05.2021

Tilmeldingsfrist
01.11.2020

Tidspunkt
Torsdage kl. 08.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring