Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0. – 3. klasse.

Ønsker du at specialisere dig indenfor viden om skriftsprogstilegnelse, -udvikling og -undervisning i 0-3. klasse, samt opnå praktiske færdigheder i at formidle og kommunikere viden om læsning og skrivning til pædagoger, lærere, forældre og ledelse?

Så er dette modul lige noget for dig!

NB! Vi anbefaler, at du begynder din uddannelse til læsevejleder med dette modul, som er det grundlæggende læsevejledermodul.

Her forholder vi os reflekterende og diskuterende til den nyeste læseforskning, så du bliver klædt på til at varetage opgaver i grundskolen, som kan være med til at udvikle og styrke indsatsen på din skole.

Hvad får du ud af uddannelsen?

Du opnår kvalificeret viden om læseteori, metode og forudsætninger for tilegnelse af skriftsproget.  Du bliver opøvet i en refleksiv praksis med henblik på vurdering af problemstillinger inden for skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning i 0.-3. klasse. Du tilegner dig kompetencer i at formidle og kommunikere viden og at facilitere kollegiale læreprocesser om skriftsprogsudvikling til kolleger, ledelse og forældre

Læs studieordningens mål for læringsudbyttet link.

Målgruppe

Dette modul henvender sig til de professioner, som arbejder med tilegnelse af skriftsproget hos grundskolens yngste elever.  

Hvad arbejder vi med på uddannelsen?

På modulet bliver du introduceret til sammenhængen mellem afkodning og læseforståelse, læsning og skrivning og vi arbejder med hvordan dette gennem forskellige læseteoretiske tilgange kan omsættes i praksis. Der vil desuden være fokus på og øvelser i at planlægge og evaluere en differentierende læseundervisning ud fra viden om læseproces og læseudvikling samt opøvelse af kvalificeret vurdering af læremidler.

Hvordan arbejder vi på uddannelsen?

UCN act2learn vægter i undervisningen, at du bliver udfordret i at perspektivere din praksis samt dine refleksioner gennem en teoretisk optik. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, gruppebaserede diskussioner/øvelser samt individuelle studier og refleksioner.

Du afslutter modulet med en prøve.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
30.08.2018

Slut
10.01.2019

Tilmeldingsfrist
01.05.2018

Tidspunkt
Torsdage i uge 35-2, kl. 08.30-14.30.

Start
24.01.2019

Slut
16.05.2019

Tilmeldingsfrist
01.11.2018

Tidspunkt
Torsdage i uge 4-20, kl. 08.30-14.30.

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING