Logopædi

Denne diplomretning kvalificerer dig til at arbejde som talepædagog

For at opnå en PD i logopædi og dermed kvalificere dig til at varetage en funktion som Talepædagog/Logopæd, skal din uddannelse indeholde modulerne Sproglige vanskeligheder og Talevanskeligheder.

Du får kompetencer til at varetage en specialpædagogisk indsats i forhold til tale-, stemme og sproglige vanskeligheder hos børn, unge og voksne.

Du kvalificeres til at arbejde indenfor et specialiseret fagligt miljø, hvor forskningsbaseret viden vægter på linje med professionsrettet praksis.

Hvad får du ud af uddannelsen?

 • Redskaber til at håndtere komplicerede problemstillinger på området for sprog- og talevanskeligheder
 • Centrale teorier og nyeste forskningsviden om logopædi
 • Kompetencer til:
  • Forebyggelses-, behandlings- og interventionstiltag
  • Koordinering og deltagelse i tværfagligt samarbejde omkring børn, unge og voksne
  • Planlægge, gennemføre og evaluere logopædisk intervention med henblik på at fremme læring og udvikling
  • Anvende logopædisk viden i inkluderende og ekskluderende processer i læringsmiljøer og udviklingssammenhænge

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Moduler2 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  28.01.2022
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  28.01.2022
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Tina Bülow Pedersen
  Studiesekretær

  72 69 92 12
  tbp@UCNact2learn.dk

  Pædagogik og Læring