Hørevanskeligheder

Ved du, at høretab er den mest frekvente funktionsnedsættelse hos nyfødte?

Ved du, at hørelsen er den mest betydningsfulde sans, når det gælder tale og sprog?
Ved du, at over 800.000 danskere har problemer med hørelsen?
Ved du, at hørevanskeligheder alligevel ofte overses hos både småbørn, skolebørn og voksne?

UCN act2learn tilbyder modulet Hørevanskeligheder som en del af din uddannelse til Talepædagog eller som enkeltstående modul til dig, der gerne vil vide mere om hørevanskeligheder.

Hvad får du ud af uddannelsen?

Du lærer at arbejde systematisk og reflekterende med emnet hørevanskeligheder. Du vil efterfølgende være i stand til at indgå i et tværfagligt team, som kan planlægge og udføre en differentieret indsats omkring en person – barn, ung eller voksen – med hørevanskeligheder.

Hvad arbejder du med på uddannelsen?

UCN act2learn fokuserer i første omgang på en grundlæggende viden om ørets anatomi og fysiologi.
Dernæst undersøges forskellige omstændigheder omkring hørevanskeligheder:

  • Hvilke former for hørevanskeligheder findes der, og hvad er årsagen til dem?
  • Hvad betyder det for en person at have hørevanskeligheder?
  • Hvordan arbejder du som professionel med at beskrive, iagttage og undersøge hørevanskeligheder
  • Hvilke trænings- og kompensationsmuligheder findes der? Og hvilken rolle spiller den digitale udvikling her? 

Læs mere om studieordningens mål i gældende ordning.

Hvordan arbejder vi på uddannelsen?

Undervisningen på UCN act2learn lægger vægt på at du både bliver trænet i at udvikle dig teoretisk og gennem din professionelle praksis. Derfor arbejder du gennem hele modulet på at perspektivere din praksis gennem forskningsbaseret teori, som du præsenteres for.

Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem almindelig undervisning, diskussioner i grupper og plenum, casearbejder og individuelle studier og refleksioner.

Modulet afsluttes med en prøve.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
30.08.2019

Slut
10.01.2020

Tilmeldingsfrist
01.05.2019

Tidspunkt
Fredage i uge 35-2

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING