Skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi

Hvordan kan du som fagprofessionel etablere læreprocesser, hvor dine elever, unge, brugere eller andre med dysleksi styrker deres skriftsproglige udtryk?

Hvordan kan læreprocesserne planlægges, gennemføres og evalueres, når der er tale om udvikling af dyslektikeres skriftsproglige færdigheder?

Modulet fokuserer på teorier/viden, der har betydning for skriftsproglig udvikling i relation til børn og unge med dysleksi.

UCN act2learn tilbyder modulet Skriftsproglige vanskeligheder som en del af din uddannelse til Talepædagog eller læsepædagog.

Modulet kan også læses separat for den, der gerne vil vide mere om arbejdet med den skriftsproglige dimension for dyslektikere.

Hvad får du ud af uddannelsen?

Du lærer at arbejde systematisk og reflekterende med skriftsproglige vanskeligheder. Du vil efterfølgende være i stand til at indgå i et tværfagligt team, som kan planlægge og udføre en differentieret indsats omkring en person – barn, ung eller voksen – med skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi.

Hvad arbejder du med på uddannelsen?

UCN act2learn fokuserer i første omgang på en grundlæggende viden om skriftsproglige udvikling i forhold til børn og unge og hvordan denne udvikling påvirkes af at være dyslektiker. 
Dernæst undersøges forskellige omstændigheder omkring skriftsproglige vanskeligheder:

  • Hvilke former for skriftsproglige vanskeligheder findes der, og hvordan de identificeres og beskrives systematisk?
  • Hvad betyder det for en person at have skriftsproglige vanskeligheder?
  • Hvilke forskningsresultater er der på området?
  • Hvordan arbejder du som professionel med forebyggende og indgribende indsatser?
  • Hvilke pædagogiske arbejdsformer, metoder, materialer og hjælpemidler er der til rådighed?

Læs mere om studieordningens mål i gældende ordning.

Hvordan arbejder vi på uddannelsen?

Underviserne fra UCN act2learn lægger vægt på, at du bliver trænet i at udvikle dig både teoretisk og gennem din professionelle praksis. Derfor arbejder du gennem hele modulet på at perspektivere din praksis gennem forskningsbaseret teori, som du præsenteres for.

Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem almindelig undervisning, diskussioner i grupper og plenum, casearbejder og individuelle studier og refleksioner.

Ordblindelærer i grundskolen

Med dette modul kan du også kvalificere dig til varetage funktionen Ordblindelærer i grundskolen, hvis du gennemfører modulerne:

Modul Rs 19.3.1. Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse (fra PD Læsevejleder i grundskolen)

Modul Rs 19.19.7. Læse- og skriveteknologi (fra 19.19 PD Undervisning i Læsning og/ eller matematik for voksne)

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
29.01.2021

Slut
17.05.2021

Tilmeldingsfrist
01.11.2020

Tidspunkt
Fredage kl. 08.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring