Sproglige vanskeligheder

Modulet sproglige vanskeligheder fokuserer på dysfasi og afasi

Vil du vide mere om sprogforstyrrelser?

Om en forsinket eller mangelfuld sprogudvikling hos børn? Om unges og voksnes tab af evnen til at udtrykke sig og/eller deres tab af det ekspressive sprog?

Hvis du svarer ja til ovenstående, så tilbyder UCN act2learn et spændende modul, der fokuserer på, hvordan du kan stimulere voksne i at genopbygge deres sprog og hvordan du understøtter den ekspressive tale hos børn med vanskeligheder.

Hvad får du ud af modulet?

Du får en videnhorisont, som gør det muligt for dig at analysere og vurdere forskellige fremtrædelsesformer for sproglige vanskeligheder. Du kan efterfølgende konkretisere, planlægge og gennemføre en indsats til hjælp for barnet eller den voksne. Du vil endvidere kunne inddrage computerteknologien i dit arbejde.

Modulet kan læses separat eller som del af den pædagogiske diplomuddannelse til talepædagog.

Læs mere om studieordningens mål i gældende ordning.

Hvad arbejder vi med på modulet?

Du får en indførende viden om kommunikationsteori og sproglig udvikling. Hvornår er der tale om sproglige vanskeligheder? Hvilke årsager kan der være til vanskelighederne, hvordan du kan indhente information? Hvordan kan sprogvanskelighederne beskrives og tackles, så barnet/den unge eller den voksne oplever sproglig fremgang med øgede muligheder for læring og udvikling?

Hvordan arbejder vi på modulet?

Underviserne på UCN act2learn vægter, at du bliver trænet i at udvikle både din teoretiske refleksion og din evne til at agere i din professionelle praksis. Derfor arbejder du gennem hele modulet på at perspektivere din praksis gennem forskningsbaseret teori, som du præsenteres for.

Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem undervisning, diskussioner i grupper og plenum, casearbejder og individuelle studier og refleksioner.

Modulet afsluttes med en prøve.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
23.08.2019

Slut
10.01.2020

Tilmeldingsfrist
01.05.2019

Tidspunkt
Fredage i uge 34-2, kl. 08.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring