Talevanskeligheder

Har du i dit arbejde behov for at vide mere om den fysiologiske del af talen? Er der brug for specialviden om de forskellige former for og årsager til udvikling af talevanskeligheder?

På modulet lærer du bl.a. om stemmevanskeligheder, stammen, læbe-kæbe-ganespalte, motoriske talevanskeligheder forårsaget af skader i nervesystemet og andre former for udvikling af talevanskeligheder. På baggrund af din viden om talevanskeligheder vil du blive i stand til at beskrive, analysere og vurdere hvilken undervisnings-/læringsindsats, der vil være mest gavnlig.

UCN act2learn tilbyder modulet Talevanskeligheder som en del af din kvalificering til Talepædagog. Modulet kan også læses som et enkeltstående modul. 

Hvad får du ud af modulet?

Du lærer at arbejde systematisk og reflekterende med talevanskeligheder. Du vil efterfølgende være i stand til at planlægge og udføre en differentieret indsats omkring en person – barn, ung eller voksen – med talevanskeligheder.

Hvad arbejder vi med på uddannelsen?

UCN act2learn fokuserer i første omgang på taleorganernes fysiologi og anatomi og på de mange former for udtale- og stemmevanskeligheder. 
Dernæst undersøges forskellige omstændigheder omkring talevanskeligheder:

  • Hvilke funktioner har stemmen i forskellige sammenhænge?
  • Hvad betyder det for en person at have talevanskeligheder?
  • Hvordan arbejder du som professionel med at beskrive, iagttage og undersøge talevanskeligheder
  • Hvilke coping og kompensationsmuligheder findes der?

Læs mere om studieordningens mål i gældende ordning.

Hvordan arbejder vi på uddannelsen?

Underviserne fra UCN act2learn lægger vægt på at du bliver trænet i både at udvikle dig teoretisk og gennem din professionelle praksis. Derfor arbejder du i hele modulet med at perspektivere din praksis gennem forskningsbaseret teori, som vi præsenterer dig for.

Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem almindelig undervisning, diskussioner i grupper og plenum, casearbejder og individuelle studier og refleksioner.

Modulet afsluttes med en prøve.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
29.01.2021

Slut
21.05.2021

Tilmeldingsfrist
01.11.2020

Tidspunkt
Fredage kl. 08.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring