Teknologi og digitale læremidler

Ønsker du at kunne betjene, anvende og forholde dig både konstruktivt og kritisk til teknologier og digitale læremidler i matematikundervisningen, og vil du gerne kunne videreformide denne viden til kolleger?

Så er dette modul helt sikkert noget for dig.

Hvad får du ud af modulet?

Læringsmålene for dig som studerende på dette modul er, at du:

  • kan vurdere teknologier og digitale læremidlers muligheder og begrænsninger i forhold til indhold og metoder i matematikundervisningen
  • kan betjene og anvende teknologier og digitale læremidler, herunder dynamisk
  • geometriprogram, CAS og regneark, i en undervisningssammenhæng, samt videreformidling af denne viden til kolleger
  • har viden om og kan forholde sig kritisk og konstruktivt til brug af teknologier og digitale læremidler på alle niveauer i folkeskolens matematikundervisning, herunder læremidlets
  • muligheder og begrænsninger i forhold til indhold og arbejdsformer i matematikundervisningen
  • kan inspirere og vejlede kolleger og ledelse i forbindelse med integration af forskellige teknologier i matematikundervisningen.

Hvad arbejder vi med på modulet?

På modulet arbejder vi med disse indholdsområder:

  • Analyse, vurdering og anvendelse af et bredt udsnit af relevante teknologier og digitale læremidler til folkeskolens matematikundervisning herunder dynamisk geometriprogram, CAS og regneark
  • Didaktiske problemstillinger i forbindelse med brug af teknologier i skolens matematikundervisning
  • Formulering af relevante problemstillinger, som lægger op til en undersøgende, eksperimenterende elevaktivitet med brug af teknologi
  • Den faglige reference udgøres af problemstillinger fra de tre matematiske områder "Tal og algebra”, ”Geometri” og ”Statistik og sandsynlighed” kombineret med matematik i anvendelse

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
22.01.2020

Slut
13.05.2020

Tilmeldingsfrist
01.11.2019

Tidspunkt
Onsdage i uge 4-20

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring