Medier og kommunikation

Denne diplomretning kvalificerer dig til at håndtere komplicerede og almindelige medierede kommunikationssituationer med børn, unge, forældre og kollegaer

Du får kompetencer til at forholde dig teoretisk og praktisk til børns mediebrug i leg og læring. Du lærer også at forholde dig til en ny mediekultur, der er domineret af digitale læringsressourcer, fx i form af cloudbaserede tjenester, interaktive tavler og tablets.

Hvad får du ud af uddannelsen?

 • Du kan varetage tovholder- og koordineringsopgaver indenfor fx organisations- og praksisudvikling, i forhold til kommunikation og medier inden for en medie-pædagogisk ramme

 • Du kan varetage et særligt velkvalificeret medie-pædagogisk arbejde med medier og kommunikation

 • Faglige vejledningskompetencer i forhold til forandring og udvikling af din praksis og organisation

 • Teoretiske, metodiske og praktiske færdigheder

 • Du lærer at analysere, kommunikere, tilrettelægge, forstå og forklare børn, unge og voksnes brug af medier og kommunikation i pædagogiske- sammenhænge og institutioner

 • Værktøjer til at udvikle og inspirere den pædagogiske praksis på aktivitets- og organisationsniveau

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Moduler0 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Tina Bülow Pedersen
  Studiesekretær

  72 69 92 12
  tbp@UCNact2learn.dk

  Pædagogik og Læring