Læring og læringsressourcer

Dette modul er for dig, der har særlig interesse for digitale og webbaserede læringsressourcers indflydelse på din pædagogiske tænkning og handling

Læringsressourcer fylder mere og mere i den pædagogiske debat. Det skyldes, at de måske har større afgørende betydning for, hvordan vi tænker og handler end vi er klar over.

  • Hvad ved vi egentlig om de læringsressourcer, som vi bruger?
  • Hvordan påvirker valget af læringsressource vores tanker om læring?
  • Og hvordan kan vi undersøge det nærmere?

Målgruppe

Du kan være lærer, gymnasielærer eller pædagog med interesse for læringsressourcer. Du kan også være CFU-medarbejder, sprogpædagog, bibliotekar på en skole eller et folkebibliotek, matematik-, læse- eller IT-vejleder med ønske om at udvikle din og dine kollegers praksis mht. læringsressourcer.

Efter modulet vil du være i stand til at varetage og inspirere til en særligt velkvalificeret undervisning med forskellige læringsressourcer.

Hvad får du ud af modulet?

Modulet gør dig i stand til at varetage et særligt højt niveau i pædagogisk tanke og handling i forhold til forskellige læringsressourcer. Du bliver desuden i stand til at håndtere forskellige metoder til at undersøge forskellige læringsressourcer og brugen af læringsressourcer.

Du kan virke som igangsætter og inspirator for dine kolleger, som vil udvikle og vidensdele deres praksis i forhold til læringsressourcer. Du vil også kunne varetage koordination af særlige projekter med læringsressourcer; f.eks. skolen, biblioteket eller CFU'ets lokale udviklingsprojekter mht. valg og indkøb af læringsressourcer.

Hvad arbejder du med på modulet?

På modulet arbejder du med forskellige typer af læringsressourcer og undersøgelsesmetoder inden for en læringsteoretisk ramme. Du får handlekompetence til at undersøge digitale og webbaserede læringsressourcers indflydelse på din og dine kollegers pædagogiske tænkning og handling. Du får også rig mulighed for at prøve nye læringsressourcer af, som kan sætte din viden og dine erfaringer i perspektiv.

Eksempler på overskrifter kunne være didaktisering af digitale læringsressourcer der er kommercielt og nonkommercielt producerede, Sammenligning af brugerfladen i forskellige Learning Management Systems, Potentialet i tablets som Personal Learning Enviroment, har nogle læringsressourcer større potentiale til at gøre eleverne til aktive deltagere i undervisningen – hvorfor og hvordan?  

Der vil desuden være rig mulighed for at arbejde med et selvvalgt område inden for, som er særligt relevant for dig og din praksis. Uanset hvilke læringsressourcer vi arbejder med, så arbejder vi med at koble forskning i læringsressourcer og læringsteori med din og dine medstuderendes pædagogiske praksis.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Arbejdsformerne på dette modul er meget varierede. Vi arbejder med lærer- og studenteroplæg, med hands-on, med refleksions- og argumentationsøvelser samt med at afprøve undersøgelsesmetoder. Pga. de varierede arbejdsformer er der rig mulighed for, at du får prøvet nye kompetencer af, men du får også opkvalificeret den viden og erfaring, som du har med i bagagen.

Du afslutter modulet med en prøve.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
26.01.2021

Slut
18.05.2021

Tilmeldingsfrist
01.11.2020

Tidspunkt
Tirsdage kl. 08.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring