Mediepædagogik og didaktik

Er du optaget af, hvilken betydning medier har for børn og unges identitetsdannelse og deres sociale fællesskaber?

Vil du udvikle dine kompetencer til at tilrettelægge læreprocesser med og om medier, der rummer såvel formel som uformel læring? Så se nærmere på dette modul.

Hvad får du ud af modulet?

Læringsmålene for dig som studerende på dette modul er, at du:

 • Har viden om mediepædagogik som overbegreb i relation til medier, kultur og læring
 • Kan reflektere over mediers betydning i et dannelses-, kompetence- og læringsperspektiv
 • Kan anvende varierede mediepædagogiske og -didaktiske metoder
 • Har forståelse for samspillet mellem medier, fag og læring
 • Kan igangsætte og evaluere mediepædagogiske læreprocesser, der fremmer kreative og innovative kompetencer
 • Kan indgå i samarbejde om vejledningsopgaver omkring mediepædagogisk udvikling

Hvad arbejder vi med på modulet?

På modulet arbejder vi med disse indholdsområder:

 • Teorier om mediepædagogik og medialisering
 • Teorier om læring og udvikling af kollaborative læringsmiljøer med digitale læremidler
 • Dannelsesteorier, herunder digital dannelse, medborgerskab og udviklingsperspektiver
 • Metoder til design af læringsmiljøer der fremmer kreative og innovative kompetencer
 • Omsætte nyeste forskning inden for det mediepædagogiske område med henblik på udvikling af fagene
 • Arbejde med kodning og databearbejdning som kommunikation og udtryksmiddel i læringskontekster
 • Vejledningsmetoder i relation til udvikling af det mediepædagogiske- og didaktiske felt i egen organisation

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
31.08.2018

Slut
11.01.2019

Tilmeldingsfrist
01.05.2018

Tidspunkt
Fredage i uge 35-2, kl. 08.30-14.30.

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING