Mediepædagogisk håndværk

Kribler dine fingre efter at komme i gang med at lave medieproduktioner i dit pædagogiske arbejde? - så er dette modul særligt relevant for dig. På modulet vil du få fingrene i forskellige medier og forskellig software. Noget er oprindeligt udviklet som læringsressource, og andet er ikke. Vi arbejder med at skabe egne medieproduktioner og læremidler samt med at redidaktisere eksisterende læremidler og cloudtjenester, så vi kan bruge dem i pædagogisk tilrettelagte læringsforløb. Du vil få rig mulighed for at afprøve din nye viden og dine nye kompetencer - både i uddannelsen og i din pædagogiske praksis.

Målgruppe

Du kan være lærer eller pædagog med særlig interesse for medieproduktion. Du kan også være klubpædagog, matematikvejleder, læsevejleder, it-vejleder eller skolebibliotekar med ønske om at udvikle din egen praksis og inspirere dine kolleger.

Efter modulet vil du være i stand til at varetage og inspirere til et pædagogisk tilrettelagt arbejde med medieproduktion på et særligt højt niveau og koordinere udviklingsarbejde med medieproduktion.

Hvad får du ud af modulet?

Modulet gør dig i stand til at varetage et særligt højt niveau i medieproduktion - inden for en mediepædagogisk ramme. Det vil sige, at du kan koordinere, inspirere til og udføre alle processer i medieproduktion. Du kan også analysere medieprodukter og de læringsprocesser, der knytter sig til produktionen.

I løbet af modulet tilegner du dig hands-on-færdigheder, der gør dig til en analytisk bruger af nye medier og software til medieproduktion. Men du kan også dele din viden med andre samt vejlede børn og kolleger i brugen af ny software. Du vil f.eks. kunne varetage koordination af særlige projekter med medieproduktion - i skolen, i børnehaven eller i skolefritidsordningen.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
25.01.2019

Slut
17.05.2019

Tilmeldingsfrist
01.11.2018

Tidspunkt
Fredage i ge 4-20, kl. 08.30-14.30.

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING