Mediepædagogisk håndværk

Læringsmål

Den studerende

  • kan inspirere til og udvikle børn og unges egne medieproduktioner og håndtere arbejdet i skole og institution med andres medieproduktioner
  • kan inspirere børn og unge til digital understøttelse af egne læreprocesser gennem samarbejde og deling
  • kan varetage didaktisk planlægning af mediepædagogisk arbejde med egne og professionelle produktioner
  • kan i samarbejde med kollegaer udvikle organisationens mediepædagogiske principper og didaktiske metoder
  • har indsigt i kommunikation gennem digitale medier, herunder perspektivere til betydning for social kontekst
  • har viden om æstetiske principper i medieproduktion
  • har forståelse for, hvordan tekst, kontekst og intertekstualitet har betydning for medieproduktioner
  • kan identificere og perspektivere læringspotentiale i arbejdet med medieproduktion i relation til relevante læringsteorier
  • kan planlægge, gennemføre og evaluere forløb med medieproduktion
  • kan vejlede kolleger i arbejdet med medieproduktioner.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
25.08.2020

Slut
12.01.2021

Tilmeldingsfrist
01.06.2020

Tidspunkt
Tirsdage kl. 08.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring