Vejledning og organisatoriske læreprocesser

Er du særlig interesseret i at inspirere, motivere og vejlede dine kolleger til at udvikle deres mediepædagogiske praksis?

Så skal du med sikkerhed vælge dette modul!

På modulet vil du få din viden om organisationsopbygning, vejledning og mediepædagogik udfordret og kvalificeret. Du vil få rig mulighed for at prøve din nye viden og dine nye kompetencer af i uddannelsen og i din pædagogiske praksis.

Målgruppe 

Du kan være lærer eller pædagog med interesse for mediepædagogik og vejledning. Du kan også være sprogpædagog, matematikvejleder, IT-vejleder eller skolebibliotekar med ønske om at udvikle din egen praksis, din organisation, herunder inspirere dine kolleger.

Efter modulet vil du være i stand til at varetage og inspireret til et særligt velkvalificeret pædagogisk arbejde med medier og vejledning af dine kolleger samt koordinere tværgående udviklingsarbejde i din organisation.

Hvad får du ud af modulet? 

Modulet gør dig i stand til at varetage et særligt højt niveau i din mediepædagogiske praksis og i hele organisationen. Du bliver desuden i stand til at inspirere dine kolleger til at udvikle og vidensdele deres mediepædagogiske praksis. Du vil også kunne varetage alle faser i særlige projekter, der har fokus på at udvikle hele organisationens mediepædagogiske praksis.

Hvad arbejder vi med på modulet?

På modulet arbejder vi med forskellige vejledningskompetencer inden for en mediepædagogisk og organisationsteoretisk ramme. Eksempler på overskrifter kunne være "Implementering af brugen af interaktive tavler - hvorfor? Og hvordan?", "Kollegavejledning i processer med at inddrage multimedier i undervisningen eller andre pædagogiske aktiviteter", "Analyse af skolens og daginstitutionens brug af medier i dagligdagens pædagogiske aktiviteter?".

Der vil desuden være rig mulighed for at arbejde med et selvvalgt område inden for mediepædagogik, som er særligt relevant for dig og din praksis.

Uanset hvilken vejledningskompetence og organisationsudvikling, som vi arbejder med, så arbejder vi med at koble forskning i og teorier om mediepædagogik, vejledning, organisationsudvikling, læring og didaktik med din og dine medstuderendes pædagogiske praksis.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Arbejdsformerne er meget varierede på dette modul. Vi arbejder med lærer- og studenteroplæg, hands-on, refleksions- og argumentationsøvelser, analyser af forskellige organisationer, øvelser i kollegavejledning samt med at afprøve forskellige undersøgelsesmetoder.

De varierede arbejdsformer giver dig rig mulighed for at prøve nye kompetencer af. Men du får også opkvalificeret den viden om og erfaring med mediepædagogik, organisationsudvikling og kollegavejledning, som du har med i bagagen.

Du afslutter modulet med en prøve.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
21.01.2020

Slut
12.05.2020

Tilmeldingsfrist
01.11.2019

Tidspunkt
Tirsdage i uge 4-20

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring