Naturfagenes sammenhæng og indhold

Lær mere om den naturlige progression i undervisningen i naturfagene i grundskolen og vejledning af kolleger og ledelse i en overordnet strategi for sammenhæng i naturfagene

Indhold

 • Sammenhæng, progression og kontinuitet i læseplaner
 • Differentiering og rummelighed i tilgange til naturfagene
 • Naturfagenes kendetegn, arbejdsmetoder og tankegange
 • Praktisk og eksperimenterende arbejde og formidling i naturfagene

Læringsmål

Den studerende:

 • Kan begrunde sammenhængen i det faglige indhold i naturfagene gennem udvikling af skolens lokale læseplan
 • Kan vurdere og perspektivere progression og differentiering i relation til praksis i naturfagene
 • Kan analysere og vurdere begrundelser for det praktiske og eksperimenterende arbejde i naturfagene
 • Kan formidle viden om børns og elevers udvikling af tænkning, sprog og begreber på det naturfaglige område
 • Kan benytte kognitive taksonomier, som baggrund for vurdering af kompleksiteten i undervisning og formidling i naturfagene
 • Kan analysere og vurdere faglige begreber, modeller, repræsentationer og perspektiver samt overordnede tværfaglige praksissammenhænge i naturfagene
 • Kan på et fagdidaktisk grundlag inspirere og vejlede kolleger og ledelse i forbindelse med naturfagenes sammenhæng og indhold

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
29.08.2018

Slut
09.01.2019

Tilmeldingsfrist
01.05.2018

Tidspunkt
Onsdage i uge 35-2, kl. 08.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING