Skolens naturfaglige kultur

Er du interesseret i at gå forrest på din skole i arbejdet med den naturfaglige kultur?

Vi du have indsigt i den nyeste naturfagsdidaktiske forskning, og vil du kvalificere dine kompetencer til at vurdere og begrunde læremidler og metoder i naturfagsundervisningen?

Så må du hellere se nærmere på dette modul.

Hvad får du ud af modulet?

Læringsmålene for dig som studerende på dette modul er, at du:

 • Kan beskrive, analysere, vurdere og gennemføre udvikling af skolens naturfaglige kultur
 • Har viden om fagdidaktisk forskning med henblik på at kunne lede udviklingsarbejde i professionssammenhænge inden for naturfagene
 • Har indsigt i undervisningsfaglighed/PCK i det naturfaglige lærerkollegium som udgangspunkt for udviklingsarbejde i naturfagene
 • Kan anvende relevante teorier og metoder i forbindelse med evaluering af undervisningspraksis i naturfagene
 • Kan vejlede om pædagogiske og didaktiske tiltag i naturfagsundervisningen

Hvad arbejder vi med på modulet?

På modulet arbejder vi med disse indholdsområder:

 • Skolens naturfaglige kultur
 • Naturfagsdidaktisk forskning og skoleudvikling
 • Naturfagenes begrundelse i grundskolen
 • Vurdering af læremidler og metode i naturfagsundervisningen, herunder anvendelse af IT og medier
 • Evaluering af naturfagsundervisning som grundlag for professionsudvikling
 • Vejledning af kolleger og ledelse om pædagogiske tiltag i naturfagsundervisningen

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
23.01.2019

Slut
15.05.2019

Tilmeldingsfrist
01.11.2018

Tidspunkt
Onsdage i uge 4-20, kl. 08.30-14.30.

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING