Obligatoriske moduler

En pædagogisk diplomuddannelse består af en række moduler, du skal bestå for at afslutte uddannelsen. Her kan du læse mere om uddannelsernes obligatoriske fag og afgangsprojekter

En pædagogisk diplomuddannelse består af:

  • To obligatoriske moduler
  • Tre valgfrie moduler
  • Et obligatorisk afgangsprojekt

De obligatoriske- og valgfrie moduler kan du gennemføre i vilkårlig rækkefølge.

Uddannelsens afsluttes altid med afgangsprojektet.

De obligatoriske moduler er konstituerende for uddannelsen og fælles for alle pædagogiske diplomuddannelser. De har et omfang på henholdsvis 10 og 5 ECTS.

De obligatoriske moduler er:

  • Pædagogisk viden og forskning
  • Undersøgelse af pædagogisk praksis

Det obligatoriske afgangsprojekt dokumenterer at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Projektets emne skal ligge inden for uddannelsens faglige område og formuleres af den studerende i tilknytning til:

  • De obligatoriske moduler
  • Retningsspecifikke moduler
  • Vagfrie moduler

Forudsætningen for at afslutte afgangsprojektet er, at uddannelsens øvrige moduler er bestået.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Moduler
Moduler3 moduler
25.01.2021
Obligatorisk
Aalborg SØ
UCN act2learn
25.01.2021
Obligatorisk
Aalborg SØ
UCN act2learn
28.01.2021
Obligatorisk
Aalborg SØ
UCN act2learn
Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring