Undersøgelse af pædagogisk praksis

Ønsker du, ud fra en bred vifte af tilgange, at kunne fremstille et undersøgelsesdesign, som gør dig i stand til at skabe robuste data i din praksis

Hvis du alene forlader dig på viden fra praksis, så bevirker det, at din pædagogiske praksis ikke får mulighed for at korrigere sig selv. Du får mere sikker viden fra de undersøgelser, som du bliver i stand til at lave på dette modul. Du bliver i stand til at kunne foretage undersøgelser og at kunne vurdere deres lødighed og metoder, samt anvende dataanalyse i et kritisk perspektiv. 

Hvad får du ud af uddannelsen?

Du får viden om undersøgelsesmetoder. Du får kompetencer til at kunne designe, igangsætte og varetage konkrete undersøgelser af pædagogisk praksis med henblik på at kunne forbedre den.

Læs studieordningens læringsmål i gældende ordning.

Målgruppe

Modulet henvender sig til alle professioner, der arbejder/ ønsker at arbejde med styrke færdigheder i selv at kunne undersøge egen praksis. Det kan eksempelvis være observationsundersøgelser, interviews eller spørgeskemaundersøgelser i forhold til forskellige respondenter.

Hvad arbejder vi med på modulet?

Du bliver du introduceret til en bred vifte af undersøgelsesmetoder og får bl.a. mulighed for at etablere et konkret undersøgelsesdesign relateret til din konkrete praksis. Du får indblik i grundlæggende undersøgelsesperspektiver og metoder. Du lærer om fordele og ulemper ved forskellige undersøgelsestilgange, samt begreber om forskningsmæssig lødighed perspektiveret til egne og andres undersøgelser.  

Hvordan arbejder vi på uddannelsen?

Undervisningen består af forelæsninger, dialog på hele holdet, mindre gruppeøvelser og refleksionsøvelser.

Du afslutter modulet med en prøve. 

Hvis du vil tage en fuld PD (60 ECTS)

  • Pædagogisk viden og forskning: 10 ECTS
  • Retningsspecifikt valgmodul: 10 ECTS
  • Retningsspecifikt valgmodul: 10 ECTS
  • Valgmodul: 10 ECTS
  • Undersøgelse af pædagogisk praksis: 5 ECTS
  • Afgangsprojekt: 15 ECTS

Obligatoriske moduler

  • Pædagogisk viden og forskning
  • Undersøgelse af pædagogisk praksis
  • Afgangsprojekt

Alle moduler i en diplomuddannelse afsluttes med en prøve.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 9.000,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
4 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i vides muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
27.08.2020

Slut
14.01.2021

Tilmeldingsfrist
01.06.2020

Tidspunkt
Torsdage kl. 08.30-14.30

Start
28.01.2021

Slut
20.05.2021

Tilmeldingsfrist
01.11.2020

Tidspunkt
Torsdage, kl. 08.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring