Børn, unge og familier i udsatte positioner

Ønsker du at opnå viden om og færdigheder i at arbejde med børn, unge og familier, der befinder sig i samfundets udsatte positioner, så er dette modul noget for dig

TV, aviser og radio beretter næsten dagligt om marginaliseringstruede familier. Dét at befinde sig i en udsat position, oplever mange som nedværdigende og afvigende. Udsatte mennesker har brug for professionel og nærværende støtte til at komme på ret kurs igen.

Hvad får du ud af modulet?

Modulet Børn, unge og familier i udsatte positioner giver dig forståelse af, hvorledes udsatte positioner skabes i en samfundsmæssig kontekst. Du opnår kompetencer i at kunne:

  • Beskrive og forklare udsatte positioneringer ud fra flere forskellige perspektiver
  • Tilrettelægge og samarbejde om en helhedsorienteret, pædagogisk indsats som imødegår negativ social arv, chanceulighed og social eksklusion.  

Læs mere om studieordningens mål i gældende ordning.

Målgruppe

Modulet retter sig mod de professioner, der arbejder med og omkring børn, unge og familier i udsatte positioner, eksempelvis praksisområder som dag- og døgninstitutioner, skoler, SFO, rådgivningsfunktioner og andre med interesse for den udsatte platform

Hvad arbejder vi med på uddannelsen?

På modulet arbejder vi med at indkredse og definere begrebet udsat. Hvem er udsatte? Hvorfor er de udsatte? Hvad skaber udsatte positioner og hvad vil det sige at befinde sig i en udsat position?

Modulet går i dybden med, hvilke betingelser der er til stede for disse børn, unge og familier og hvilken betydning det har for dem, at befinde sig i udsatte positioner. Vi arbejder med aktuel teori og forskning på området, som hjælper dig til en forståelse af, hvordan du bedst muligt kan hjælpe og støtte børn, unge og familier i udsatte positioner.

Hvordan arbejder vi på uddannelsen?

UCN act2learn vægter i undervisningen, at du bliver udfordret i at perspektivere din praksis samt dine refleksioner gennem en teoretisk optik. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, gruppebaserede diskussioner/øvelser samt individuelle studier og refleksioner.

Du afslutter modulet med en prøve.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
27.08.2018

Slut
07.01.2019

Tilmeldingsfrist
01.05.2018

Tidspunkt
Mandage i uge 35-2, kl. 08.30-14.30.

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING