Børn og unges læreprocesser i pædagogiske læringsmiljøer

Er du optaget af børn og unges trivsel, liv, kultur og læreprocesser? Vil du gerne dygtiggøre dig i at indsamle og anvende viden som grundlag for tilrettelæggelsen af læringsmiljøer?

Og vil du påtage dig ansvar for at udvikle og gennemføre aktiviteter, som inddrager børn og unges perspektiver?

Med dette modul tilegner du dig færdigheder til at analysere og vurdere pædagogiske mål og metoder på baggrund af viden, egne erfaringer og pædagogisk praksis. Du udvikler kompetencer til at indgå i samarbejde med kolleger, ledelse og forældre om at planlægge, dokumentere og evaluere pædagogiske lærings- og udviklingsrum.

Hvad får du ud af modulet?

Det er målet, at du efter modulet:

  • kan påtage sig ansvar for at organisere og udvikle pædagogisk læringsmiljø og pædagogiske aktiviteter med inddragelse af børn og unges perspektiver og relevant pædagogisk viden
  • kan indgå i samarbejde med kolleger, ledelse og forældre om at undersøge, udvikle, dokumentere og evaluere pædagogiske lærings- og udviklingsrum
  • har viden om børn- og unges liv, dannelse, udvikling, trivsel og læreprocesser
  • har indsigt i grundlæggende træk ved pædagogprofessionens rolle koblet til den samfundsmæssige udvikling
  • kan analysere og forholde sig til pædagogiske mål og midler og deres anvendelse i pædagogisk
  • kan indsamle og anvende viden om børn og unge som grundlag for udvikling af nye pædagogiske indsatser
  • kan vurdere og anvende metoder til at øge børn og unges trivsel, udvikling og læring i tilrettelæggelsen af læringsmiljøet

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
20.08.2018

Slut
07.01.2019

Tilmeldingsfrist
01.05.2018

Tidspunkt
Mandage i uge 34-2, kl. 08.30-14.30.

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING