Kommunikation - Socialtilsyn Nord

Du opnår kompetencer til at håndtere kommunikative problemstillinger i praksis samt at reflektere over og forbedre egne kommunikative strategier og handlemuligheder

Modulet henvender sig til studerende, der ønsker at udvikle den kommunikative praksis i samspillet med borgere og brugere, samarbejdspartnere og kollegaer, samt studerende, elever og børn i deres faglige professionelle parksis.

Mål for læringsudbytte

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at

  • deltage selvstændigt i udvikling af egen professions kommunikative praksis
  • udvikle kommunikation og samarbejdsrelationer i og uden for eget fagområde
  • forholde sig kritisk reflekterende til egne kommunikative stragegier

For at opnå disse kompetencer skal den studerende have:

Viden

  • have viden om kommunikationsteorier og metoder
  • have indsigt i forskellige kommunikative strategier og handlemuligheder
  • kunne reflektere over kontekstens og relationens betydning for kommunikationen

Færdigheder

  • kunne anvende forskellige kommunikationsredskaber, herunder eksempelvis dialog, aktiv lytning og kropssprog
  • kunne anvende teori og metode i relation til kommunikative problemstillinger i egen praksis
  • kunne begrunde og udvælge relevante kommunikative strategier og handlemuligheder i egen praksis i relation til udvalgte målgrupper
  • kunne vurdere kontekstens og relationers betydning for kommunikation

Grundbog

Moltke, Hanne V. og Asbjørn Molly (red.)(2019)
Systemisk coaching - en grundbog - Dansk Psykologisk Forlag 2. udgave

Underviser

Berit Ryhammer

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
Socialtilsyn Nord i Vrå
Sdr. Vråvej 5
9760 Vrå

Omfang
7 undervisningsgange, vejledning og mundtlig prøve

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
25.05.2020

Slut
09.11.2020

Tilmeldingsfrist
01.05.2020

Tidspunkt
25.5 + 8.6 + 15.6 + 31.8 + 7.9 + 21.9
Gruppevejledning 28.9
Indv. vejledning 5.10
Mailvejledning 26.10
Prøve 9.11

Start
01.01.2021

Slut
30.06.2021

Tilmeldingsfrist
01.12.2020

Tidspunkt
Konkrete datoer følger senere

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring