Ledelse af pædagogiske processer

Er du optaget af organisationskulturens betydning for fornyelse og forandring af det pædagogiske arbejde?

Ønsker du at kunne igangsætte, lede og evaluere pædagogiske indsatser med blik for organisationens struktur og kultur? Så er dette modul noget for dig.

Hvad får du ud af modulet?

Læringsmålene for dig som studerende på dette modul er, at du:

 • Har indsigt i organisationers og institutioners samfundsmæssige placering og funktion
 • Har indsigt i væsentlige perspektiver inden for fornyelse af og forandringer i det pædagogiske arbejde
 • Kan analysere betydningen af organisationers struktur og kultur for det pædagogiske arbejde
 • Kan igangsætte, gennemføre og lede pædagogiske processer
 • Kan evaluere pædagogiske indsatser og udviklingsprojekter

Hvad arbejder vi med på modulet?

På modulet arbejder vi med teorier, begreber og viden om:

 • Offentlig organisationsudvikling og udvikling af pædagogiske organisationer
 • Ledelse og organisering af pædagogiske processer og udvikling af pædagogisk arbejde
 • Konsulent- og formidlingsvirksomhed og dens metodeanvendelse
 • Kommunikation, undervisning og formidling
 • Metoder til evaluering af pædagogiske processer og pædagogisk arbejde
 • Pædagogisk ledelse i forskellige kontekster og praksisområder (fx dagplejepædagogers, pædagogiske lederes og pædagogiske konsulenters praksis)

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
19.08.2019

Slut
06.01.2020

Tilmeldingsfrist
01.05.2019

Tidspunkt
Mandage i uge 34-2, kl. 08.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING