Leg, kreativitet og læring

Mangler du indsigt i og viden om børns leg og kreativitet samt legens betydning for børns dannelse og udvikling?

Vil du gerne kunne skabe gode vilkår for børns dannelse, udvikling og deltagelse gennem leg og kreativitet?

Med dette modul kvalificerer du dine evner til at forholde dig analytisk og refleksivt til legens særlige karakter og betydning, og du vil kunne begrunde og anvende didaktisk tænkning i understøttelse af børns leg og kreative processer i samarbejde med kolleger.

Hvad får du ud af modulet?

Læringsmålene for dig som studerende på dette modul er, at du:

 • kan påtage sig ansvar for udvikling af læringsmiljøer, der faciliterer børns dannelse gennem deltagelse, leg, kreativ udfoldelse og børnefællesskaber
 • kan ud fra et børneperspektiv samarbejde om at styrke børns leg
 • kan i samarbejde med kolleger udvikle og gennemføre en pædagogik, der understøtter børns leg, læring, nysgerrighed, eksperimenteren og kreativitet
 • kan udvikle en pædagogisk praksis med afsæt i et forskningsinformeret grundsyn på børn og børns leg
 • har grundlæggende viden om kreativitet, børns leg og legekultur samt indsigt i legens betydning i et dannelses- og læringsperspektiv
 • har viden om og kan reflektere over betydningen af den professionelles indsats i samspil med de institutionelle rammer, rum og betingelser
 • kan analysere og vurdere legens betydning for børns dannelse, udvikling og deltagelse
 • kan begrunde og anvende didaktisk tænkning i understøttelse af børns leg og kreative processer

På modulet arbejder vi med disse indholdsområder:

 • Teorier om leg og kreativitet
 • Faglig viden om legens og kreativitets betydning for børns trivsel, udvikling og dannelse
 • Viden om og metode til undersøgelse af pædagogisk praksis

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
30.08.2019

Slut
10.01.2020

Tilmeldingsfrist
01.05.2019

Tidspunkt
Fredage i uge 35-2, kl. 08.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING