Pædagogik og relationsarbejde

Ønsker du personlig og institutionel kompetenceudvikling inden for pædagogik og relationsarbejde?

I det pædagogiske arbejde er de relationer, vi indgår i, særdeles betydningsfulde og sommetider afgørende for børn og unges trivsel, læring og alsidige udvikling.

Hvad får du ud af uddannelsen?

Du opkvalificerer din viden, faglighed og personlige kompetencer i forhold til generel pædagogik og relationsarbejde i praksis. Med brugerperspektivet som centralt omdrejningspunkt, lærer du at indtage og inddrage andre perspektiver. Du opøver ligeledes specifikke metoder og tilgange, der kan understøtte både den personlige og kulturelle tilgang til dit daglige pædagogiske arbejde.

Læs mere om studieordningens mål i gældende ordning.

Målgruppe

Modulet retter sig mod pædagoger, lærere og andre professioner der dagligt indgår i relationer med børn, unge, voksne og familier i en pædagogisk kontekst. Dette indebærer eksempelvis praksisområder som daginstitutioner, tilbud for børn, unge og voksne med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser, skoler, SFO eller døgninstitutioner.

Hvad arbejder du med på uddannelsen?

Du arbejder med at forstå, hvilke rammer der opsættes for pædagogisk arbejde og hvilken betydning disse har. Vi stiller skarpt på den pædagogiske profession og kompetenceudvikling. De relationelle og kommunikative processer er i fokus, ligesom vi arbejder med specifikke praksisrettede metoder, som er anvendelige for dig i din praksis.  

Hvordan arbejder vi på uddannelsen?

UCN act2learn vægter i undervisningen, at du bliver udfordret i at perspektivere din praksis gennem en teoretisk optik. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, gruppebaserede diskussioner/øvelser samt individuelle studier og refleksioner.

Du afslutter modulet med en prøve.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
26.08.2019

Slut
06.01.2020

Tilmeldingsfrist
01.05.2019

Tidspunkt
Mandage i uge 35-2, kl. 08.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING