Social inklusion

Har du et ønske om at specialisere dig i, hvordan vi skaber lærings- og udviklingsmiljøer med plads til alle?

Og har du lyst til at opnå dybere indsigt i, hvordan vi sikrer, at alle børn og unge er deltagende i sociale fællesskaber – uanset forskelligheder?

At være ekskluderet fra det sociale og faglige fællesskab, har store konsekvenser for børn. Barnet føler sig ikke accepteret - det føler sig udenfor og anderledes. Det kan ikke leve op til de regler, rammer og normer der stilles. I dette modul stiller vi derfor skarpt på, hvordan vi som professionelle skaber rammerne i vores institutioner og skoler, så alle børn har lige adgang til det gode liv.

Hvad får du ud af uddannelsen?

Modulet klæder dig fagligt på til at kunne reflektere over, hvorledes du og din praksis kan arbejde med inkluderende processer, som understøtter alle børn og unges deltagelse i fællesskabet. Hvordan skaber vi en praksis med plads til alle – trods særlige behov?

Læs mere om studieordningens mål i gældende ordning.

Målgruppe

Social inklusion retter sig mod lærere, pædagoger og andre professioner der arbejder med børn og unges inklusion i samfundets betydningsfulde fællesskaber - eksempelvis praksisområder som skole, SFO, daginstitutioner og specialinstitutioner.

Hvad arbejder vi med på uddannelsen?

Du bliver introduceret til specifikke metoder som understøtter den inkluderende tilgang til pædagogisk praksis. Du arbejder med at opøve kompetence i at kunne iværksætte udviklingsorienterede processer i din skole/institution. Modulet forbereder dig ligeledes på, hvordan du som professionel praktiker kan bidrage til at imødegå eksklusion, samt udfordringen i at skulle forene almen- og specialpædagogisk arbejde i din daglige praksis.

Hvordan arbejder vi på uddannelsen?

UCN act2learn vægter i undervisningen, at du bliver udfordret i at perspektivere din praksis gennem en teoretisk optik. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, gruppebaserede diskussioner/øvelser samt individuelle studier og refleksioner.

Du afslutter modulet med en prøve.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
24.08.2020

Slut
11.01.2021

Tilmeldingsfrist
01.06.2020

Tidspunkt
Mandage i uge 35-2

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring