Eksamenspakke i Neuropsykologi og neuropædagogik

Eksamenspakken er et diplommodul, der kan tages som overbygning på valgmodulerne Neuropsykologi og Neuropædagogik, der udbydes som en del af voksenunderviseruddannelsen

Når du har gennemført og fået godkendt valgmodulerne Neuropsykologi og Neuropædagogik indenfor Voksenunderviseruddannelsen med Specialpædagogik, har du mulighed for at søge om optagelse på fagmodulet neuropsykologi og neuropædagogik, indenfor den pædagogiske diplomuddannelse i Psykologi.

Krav for at søge om optagelse er at du har en kort eller mellemlang videregående uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring. På modulet skal du udarbejde en skriftlig eksamensopgave, der vurderes efter 7-trin skalaen.

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Vil du vide mere om realkompetencevurdering, er du velkommen til at kontakte os. 

Læringsmål for fagmodulet Neuropsykologi og neuropædagogik

Den studerende

 • har indsigt i grundlæggende læreprocesteori samt teorier og forskning vedrørende det kognitions- og neuropsykologiske grundlag for at fremme den livslange udvikling
 • har indsigt i det kognitions- og neuropsykologiske grundlag for centrale kognitive, sociale, emotionelle og psykomotoriske funktioner samt tilsvarende funktionsnedsættelser
 • mestrer tilrettelæggelse og vurdering af neuropædagogiske lærings- og udviklingsprocesser
 • kan begrunde og anvende metoder til informationsindhentning og vurdering af kognitions- og neuropsykologiske forhold i relation til problemstillinger i en pædagogisk kontekst
 • Kan indgå i samarbejde om at håndtere kognitions- og neuropsykologiske problemstillinger i pædagogisk praksis, set i et livslangt perspektiv.

Indhold

 • Belysning af centrale og grundlæggende teorier og problemstillinger inden for kognitions- og neuropsykologien samt neuropædagogikken.
 • Belysning af centrale temaer i relation til sammenhænge mellem kognitive funktioner, kognitiv udvikling og hjerneprocesser.
 • Hjernen, dens udvikling, struktur og grundlæggende funktioner.
 • Det kognitions- og neuropsykologiske grundlag for forståelse af funktionsvanskeligheder i relation til pædagogisk praksis.
 • Kognitions- og neuropsykologiske funktionsnedsættelser og deres betydning set i et kontekstuelt perspektiv.
 • Informationsindsamling, beskrivelse, iagttagelse og undersøgelse som basis for en pædagogisk indsats.
 • Forebyggende, foregribende og indgribende indsatser i forbindelse med kognitions- og neuropsykologiske problemstillinger i pædagogisk praksis

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Fredens, Kjeld (2012): Mennesket i hjernen, Hans Reitzels Forlag
 • Hart, Susan (2006): Hjerne, samhørighed, personlighed. Introduktion til neuroaffektiv udvikling, Hans Reitzels Forlag.

 Supplerende litteratur

 • Ayres, Jean (2007): Sanseintegration hos børn. Hans Reitzel Forlag
 • Fonagy, Peter m.f. (2007): Affektregulering, Mentalisering og Selvets udvikling. Akademisk Forlag
 • Hattie, John &Yates, Gregory (2014): Synlig læring og læringens anatomi. Dafolo Forlag
 • Siegel, Daniel J. (2008): Sindets tilblivelse og udvikling. The Developing Mind, Forlaget Klim.

Eksamensformen er en skriftlig prøve

Ved skriftlige prøver bedømmes udelukkende det skriftlige. Ved aflevering i gruppe er indledning, problemformulering og konklusion fælles for gruppen. Ved den øvrige tekst angives hvem der har udarbejdet hvilke dele. Kun i afgangsprojektet vægtes den studerendes formulerings- og staveevne i bedømmelsen.

 • Den skriftlige opgave udarbejdes på grundlag af en selvvalgt og godkendt problemformulering.
 • 12 sider (max 28.800 anslag med mellemrum) for 1 studerende, 16 sider (max 38.400 anslag med mellemrum) for 2 studerende, 20 sider (max 48.000 anslag med mellemrum) for 3 studerende.
 • Det er muligt at skrive opgave og gå til eksamen både individuelt og som gruppe.
  (Vær opmærksom på at skrives opgaven som gruppe skal navne på gruppens medlemmer skrives i kommentar feltet ved tilmelding)

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen er 10 uger før aflevering af opgave.

Aflevering af opgave i forår 2020:

Eksamenspakke september – torsdag den 24. september kl. 10.00 (uge 39)
Eksamenspakke december – torsdag den 3. december kl. 10.00 (uge 49

Der vil blive sendt informationsbrev  ca. 7 uger før.

Opsummering

Pris
kr. 4.000,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Aalborg

Omfang
Eksamenspakken indeholder vejledning og eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Hvis du har en bacheloruddannelse og opfylder adgangskravene til den pædagogiske diplomuddannelse har du mulighed for at tilkøbe en eksamenspakke i diplommodulet neuropsykologi og neuropædagogik, og den beståede eksamen vil kunne indgå i en samlet pædagogisk diplomuddannelse.

Start
24.09.2020

Slut
24.09.2020

Tilmeldingsfrist
06.08.2020

Tidspunkt
Eksamens pakke for
2. halvår 2020

Start
03.12.2020

Slut
03.12.2020

Tilmeldingsfrist
15.10.2020

Tidspunkt
Eksamens pakke for
2. halvår 2020

Start
09.03.2021

Slut
09.03.2021

Tilmeldingsfrist
12.01.2021

Tidspunkt
Eksamens pakke for
1. halvår 2021

Start
21.05.2021

Slut
21.05.2021

Tilmeldingsfrist
22.03.2021

Tidspunkt
Eksamens pakke for
1. halvår 2021

Start
24.09.2021

Slut
24.09.2021

Tilmeldingsfrist
26.07.2021

Tidspunkt
Eksamens pakke for
2. halvår 2021

Kontakt

Susanne Brunsholt Pedersen
Studieadministrativ medarbejder


subp@ucn.dk