Eksamenspakke i Neuropsykologi og neuropædagogik

Eksamenspakken er et diplommodul, der kan tages som overbygning på valgmodulerne Neuropsykologi og Neuropædagogik, der udbydes som en del af voksenunderviseruddannelsen

Når du har gennemført og fået godkendt valgmodulerne Neuropsykologi og Neuropædagogik indenfor Voksenunderviseruddannelsen med Specialpædagogik, har du mulighed for at søge om optagelse på fagmodulet neuropsykologi og neuropædagogik, indenfor den pædagogiske diplomuddannelse i Psykologi.

Kravet for at søge om optagelse, er dels, at du er uddannet professionsbachelor eller har en mellemlang uddannelse, og dels at du udarbejder en skriftlig eksamensopgave. Denne vurderes efter 7-trins-skalaen.

Det, du skal gøre, er at købe en eksamenspakke, der indeholder vejledning og eksamen. 

Læringsmål for fagmodulet Neuropsykologi og neuropædagogik

Den studerende

 • Har indsigt i grundlæggende læreprocesteori samt teorier og forskning vedrørende det kognitions- og neuropsykologiske grundlag for at fremme den livslange udvikling.
 • Har indsigt i det kognitions- og neuropsykologiske grundlag for centrale kognitive, sociale, emotionelle og psykomotoriske funktioner samt tilsvarende funktionsnedsættelser.
 • Mestrer tilrettelæggelse og vurdering af neuropædagogiske lærings- og udviklingsprocesser.
 • Kan begrunde og anvende metoder til informationsindhentning og vurdering af kognitions- og neuropsykologiske forhold i relation til problemstillinger i en pædagogisk kontekst.
 • Kan indgå i samarbejde om at håndtere kognitions- og neuropsykologiske problemstillinger i pædagogisk praksis, set i et livslangt perspektiv.

Indhold

 • Belysning af centrale og grundlæggende teorier og problemstillinger inden for kognitions- og neuropsykologien samt neuropædagogikken.
 • Belysning af centrale temaer i relation til sammenhænge mellem kognitive funktioner, kognitiv udvikling og hjerneprocesser.
 • Hjernen, dens udvikling, struktur og grundlæggende funktioner.
 • Det kognitions- og neuropsykologiske grundlag for forståelse af funktionsvanskeligheder i relation til pædagogisk praksis.
 • Kognitions- og neuropsykologiske funktionsnedsættelser og deres betydning set i et kontekstuelt perspektiv.
 • Informationsindsamling, beskrivelse, iagttagelse og undersøgelse som basis for en pædagogisk indsats.
 • Forebyggende, foregribende og indgribende indsatser i forbindelse med kognitions- og neuropsykologiske problemstillinger i pædagogisk praksis

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Fredens, Kjeld (2012): Mennesket i hjernen, Hans Reitzels Forlag
 • Hart, Susan (2006): Hjerne, samhørighed, personlighed. Introduktion til neuroaffektiv udvikling, Hans Reitzels Forlag.

 Supplerende litteratur

 • Ayres, Jean (2007): Sanseintegration hos børn. Hans Reitzel Forlag
 • Fonagy, Peter m.f. (2007): Affektregulering, Mentalisering og Selvets udvikling. Akademisk Forlag
 • Hattie, John &Yates, Gregory (2014): Synlig læring og læringens anatomi. Dafolo Forlag
 • Siegel, Daniel J. (2008): Sindets tilblivelse og udvikling. The Developing Mind, Forlaget Klim.

Eksamensformen er en skriftlig prøve

Ved skriftlige prøver bedømmes udelukkende det skriftlige. Ved aflevering i gruppe er indledning, problemformulering og konklusion fælles for gruppen. Ved den øvrige tekst angives hvem der har udarbejdet hvilke dele. Kun i afgangsprojektet vægtes den studerendes formulerings- og staveevne i bedømmelsen.

 • Den skriftlige opgave udarbejdes på grundlag af en selvvalgt og godkendt problemformulering.
 • 12 sider (max 28.800 anslag med mellemrum) for 1 studerende, 16 sider (max 38.400 anslag med mellemrum) for 2 studerende, 20 sider (max 48.000 anslag med mellemrum) for 3 studerende.
 • Det er muligt at skrive opgave og gå til eksamen både individuelt og som gruppe.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen er 10 uger før aflevering af opgave.

Ansøgningsfrist til aflevering af opgave i forår 2019

 • Første aflevering tirsdag den 19. marts, kl. 10.00 (uge 12)
 • Anden aflevering tirsdag den 21. maj, kl. 10.00 (uge 21)

Der vil komme optagelsesbrev ud medio juni.

Opsummering

Pris
kr. 4.000,00 momsfri

Eksamenspakker i foråret 2019 koster kr. 3.500,00.

Sted
UCN act2learn

Aalborg

Omfang
Eksamenspakken indeholder vejledning og eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Hvis du har en bacheloruddannelse og opfylder adgangskravene til den pædagogiske diplomuddannelse har du mulighed for at tilkøbe en eksamenspakke i diplommodulet neuropsykologi og neuropædagogik, og den beståede eksamen vil kunne indgå i en samlet pædagogisk diplomuddannelse.

Start
24.09.2019

Slut
24.09.2019

Tilmeldingsfrist
06.08.2019

Tidspunkt
Eksamens pakke for
2. halvår 2019

Start
03.12.2019

Slut
03.12.2019

Tilmeldingsfrist
15.10.2019

Tidspunkt
Eksamens pakke for
2. halvår 2019

Start
09.03.2020

Slut
09.03.2020

Tilmeldingsfrist
20.01.2020

Tidspunkt
Eksamens pakke for
1. halvår 2020

Start
21.05.2020

Slut
21.05.2020

Tilmeldingsfrist
01.04.2020

Tidspunkt
Eksamens pakke for
1. halvår 2020

Start
24.09.2020

Slut
24.09.2020

Tilmeldingsfrist
06.08.2020

Tidspunkt
Eksamens pakke for
2. halvår 2020

Start
03.12.2020

Slut
03.12.2020

Tilmeldingsfrist
15.10.2020

Tidspunkt
Eksamens pakke for
2. halvår 2020

Kontakt

Susanne Brunsholt Pedersen
Administrativ medarbejder


subp@ucn.dk