Neuropsykologi og neuropædagogik

Er du interesseret i at få viden om, hvilken betydning det kognitive og neuropsykologiske perspektiv har i forhold til at skabe lærings- og udviklingsprocesser?

Er du interesseret i at opnå kompetence til at kunne kvalificere kommunikation, udvikle mestringsevnen og bevare livsduelighed for det enkelte barn/unge/voksen?

Så er dette modul noget for dig.

Hvad får du ud af modulet?

Du vil få viden om det neuropsykologiske område med fokus på hjernens opbygning samt indblik i hvordan de psykologiske teorier ses i forhold til kognition, emotion, mentalisering og spejlneuroner.

Indholdet i modulet vil kvalificere dig til at anvende neuropsykologiske metoder i arbejdet med børn, unge og voksne med særlige behov. Det neuropsykologiske perspektiv giver specialpædagogiske muligheder, der kan skabe sammenhæng mellem årsager til alvorlige indlæringsvanskeligheder, og de muligheder der kan være gennem neuropædagogisk bistand.

Hvad arbejder vi med på modulet?

Neuropsykologi bygger på teoretisk viden om hjernen og sammenhænge i forhold til de handlinger, mennesket foretager. På modulet arbejder vi med koblingen mellem det, som sker i hjernen, konkrete situationer mellem mennesker og hvilken betydning det har at blive mødt og forstået, når man fx har en dysfunktion i hjernen.

Du vil på modulet arbejde med kobling mellem neurologi, psykologi, filosofi, sociologi, specialpædagogik og didaktik.

Du vil opnå viden om, hvorledes strukturer og processer i hjernen regulerer adfærd og tænkning.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at omsætte teorien til din praksis og dine erfaringer. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner/øvelser og individuelle refleksioner.

Opsummering

Pris
kr. 9.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
23.01.2018

Slut
15.05.2018

Tilmeldingsfrist
30.10.2017

Tidspunkt
DER ER DESVÆRRE IKKE FLERE LEDIGE PLADSER
Tirsdage i uge 4-20, kl. 08.30-14.30.

Start
28.08.2018

Slut
08.01.2019

Tilmeldingsfrist
01.05.2018

Tidspunkt
Tirsdage i uge 35-2, kl. 08.30-14.30.

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING