Pædagogisk psykologi

Vi stiller skarpt på det psykologiske aspekt af pædagogisk arbejde med børn, unge og voksne

Du får indblik i relevante lærings- og udviklingspsykologiske teorier, som vil hjælpe dig til at forstå din praksis på en ny og anderledes måde. Du opnår færdigheder i at kunne forstå og forklare praksisproblemstillinger ud fra flere vinkler, for derved at kunne få øje på nye handlemuligheder i din praksis.

Hvad får du ud af modulet?

Du opnår at:

  • Have indsigt i grundlæggende teorier om den menneskets udvikling, læring og trivsel (med hensyn til alle funktionsområder)
  • Kunne iklæde dig forskellige ’teoretiske briller’ på praksisproblemstillinger og reflektere og handle på en ny måde i din praksis
  • Have viden om væsentlige forskningsresultater i hele det pædagogisk-psykologiske fagområde og forståelse af,  hvordan dette udmøntes i praksis
  • Kunne begrunde og anvende metoder i forhold til intervention 
  • Kunne indgå i samarbejde om at håndtere problemstillinger i pædagogisk praksis, set ud fra en helhedsorienteret optik. 

Læs mere om studieordningens mål i gældende ordning.

Hvad arbejder du med på modulet?

Du får viden om de væsentligste teorier på det pædagogisk-psykologiske fagområde. Vi inddrager den nyeste viden og forskning, som vi sætter i spil i en meningsfuld sammenhæng med din praksis og de børn eller unge du arbejder med dagligt.

Vi indkredser læringsforståelser, og du får indsigt i, hvordan forskellige lærings- og udviklingsuniverser kan spille sammen. Ud fra en grundlæggende viden om feltets ’teoretiske landskab’, arbejder vi med, hvordan du kan implementere din viden og bidrage til udvikling i din institution/skole.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver trænet i at perspektivere den lærte teori til din praksis og dine erfaringer. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem almindelig undervisning, diskussioner i grupper og plenum, casearbejde, refleksioner og individuelle studier.

Modulet afsluttes med en prøve.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
19.08.2019

Slut
02.01.2020

Tilmeldingsfrist
01.05.2019

Tidspunkt
Mandage i uge 34-2, kl. 08.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring